Wij delen kennis en ervaringen

Vrouwen bij Alliander gaan nieuw financieel platform van APG testen

Rolf Blankemeijer

Pensioenuitvoerder APG is bezig met de ontwikkeling van een platform voor financiële fitheid van medewerkers. Het platform, 'Geldvinder' genaamd, ondersteunt medewerkers bij belangrijke financiële gebeurtenissen, doelen en momenten. Het geeft hen, op basis van de persoonlijke situatie, informatie voor het maken van verstandige en vaak complexe keuzes. Aan het woord zijn Henriëtte Powter-van den Dobbelsteen, werkzaam bij het bedrijfsonderdeel Financiën en Petra Roza, specialist Salarissen en Pensioenen. Zij zijn de kartrekkers van de pilot bij Alliander.

logo-alliander

Het is de bedoeling dat in de komende periode zoveel mogelijk doelgroepen van medewerkers het platform gaan testen. Alliander heeft ervoor gekozen om zich te richten op de doelgroep vrouwen. Geldvinder is ontwikkeld in co-creatie met 18 werkgevers waaronder het UMC Utrecht, het Ministerie van Defensie, diverse provincies en gemeenten én verschillende leden van de WENB en de WWb, zoals Alliander.

Duurzame inzetbaarheid
De duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat bij Alliander al lang hoog op de agenda. Naast fysieke en mentale fitheid, speelt financiële fitheid van de medewerkers hierin een grote rol. Alliander vindt dat het van goed werkgeverschap getuigt om hier aan bij te dragen. De werkgever heeft daar ook een groot belang bij. Geldvinder zorgt voor een fitte werkvloer met gemotiveerde en productieve medewerkers.

Henriette en Petra 420px

Petra (rechts op de foto): "Bijdragen aan de financiële fitheid van medewerkers betekent zeker niet dat wij ons als werkgever gaan bemoeien met de financiële keuzes van onze medewerkers. De medewerkers gaan ook geen financiële gegevens met ons delen en wij gaan geen adviezen geven.

Als werkgever willen wij echter de medewerker optimaal faciliteren door hen de tools ter beschikking te stellen. Het voordeel is, als de werkgever een tool ter beschikking stelt, dat dit medewerkers vertrouwen geeft ten aanzien van de veiligheid en bruikbaarheid van de tool. Dat is belangrijk, want je gaat toch niet zomaar met al je financiële gegevens op internet te koop lopen."

Goede voorbereiding
Henriëtte: "We hebben behoorlijk wat voorwerk gedaan voor we besloten om aan de pilot deel te nemen. We hebben het wel over financiële gegevens van medewerkers. Veiligheid moet daarom altijd voorop staan! Zo hebben wij de OR en juridische zaken geïnformeerd over de pilot en is er een PSO’er ingeschakeld om te toetsen of de pilot voldoet aan alle richtlijnen omtrent AVG/GDPR. Dit bleek gelukkig het geval te zijn."

Welke doelgroep en waarom?
Petra: "In goed overleg met APG hebben we besloten onze pijlen te gaan richten op een groep vrouwen binnen Alliander. Deze doelgroep is niet zomaar gekozen. We hebben afstemming gehad met de co-creatie partners. Dit om zoveel mogelijk input te krijgen ten aanzien van de functionaliteit en de werking van het platform en om zoveel mogelijk diversiteit in de doelgroepen te creëren. Verder vinden Henriëtte en ik de doelgroep vrouwen belangrijk omdat vrouwen extra persoonlijke aandacht verdienen in hun financiële situatie. Uit ABP-onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen bij ABP 40 procent minder pensioen opbouwen dan mannen. Verder verliezen vrouwen bij een scheiding gemiddeld een kwart van hun koopkracht, terwijl dat voor mannen slechts 0,2% is. De financiële redzaamheid van vrouwen blijft achter op die van mannen."
 
Nu wil het toeval dat er voldoende vrouwen op de HR-afdeling van Alliander werken die meteen een ideale doelgroep vormen. Henriëtte: "We zijn ook heel benieuwd of we door ons in de pilot speciaal te richten op vrouwen, wij misschien wel hele specifieke informatie terugkrijgen. Soms lijkt het er wel op dat pensioen en geld typische mannenzaken zijn en dat daarom regelingen en financiële tools vooral vanuit een mannenoptiek ontwikkeld worden. Misschien dat deze pilot ons leert dat vrouwen specifieke informatie op financieel gebied zoeken en dat ze ook op een meer eigen manier met een financiële tool zoals Geldvinder omgaan. Het zou wel leuk zijn om daar achter te komen zodat we daarmee kunnen helpen om de tool voor een bredere groep van gebruikers geschikt te maken."

Alliander verwacht eind november 2020 te kunnen starten met de pilot Geldvinder. Deze duurt ongeveer een half jaar.

Meer weten of deelnemen?
Het is nog mogelijk voor een bedrijf om deel te nemen aan de pilot. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Richard Coonen (APG), telefoon: (06) 109 734 62 of met Rolf Blankemeijer, adviseur voor de WENB en de WWb.