Wij delen kennis en ervaringen

Interview met Thijs Boersen (Alliander): 'Meet prestaties van je organisatie beter met HR analytics'

Aan het woord is Thijs Boersen, HR Business Analist bij Alliander. Alliander maakt gebruik van HR Analytics om veiligheidsrisico’s te verminderen, verzuim terug te dringen en om gelijke kansen op beloning en doorstroming te doorgronden.

Thijs Boersen 930px

Wat houdt je functie in?
"Ik ben Business Analist bij de afdeling HR van Alliander. Daarbij rapporteer ik over HR-data aan de bedrijfsleiding. Ik maak ook eenmalige analyses op verzoek. Het bedrijf meet op drie HR-kernprestatieindicatoren: ziekteverzuim (target 4,3%), vrouwen in een leidinggevende functie (target 30%) en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (target 83 Participatiewet fte). Hier rapporteren we maandelijks over en ik duik dieper in de onderliggende cijfers als hier aanleiding voor is."

Wat zijn HR Analytics?
"Het analyseren en interpreteren van HR data met als doel HR besluiten meer fact based te maken, zowel binnen HR als in de uitvoering."

Hoe ben jij daar ingerold?
"Na de studie duurzame energietechniek ben ik als trainee gestart bij Alliander. Daar kwam ik er achter dat vooral het werken met cijfers mij fascineerde. Toen de vacature van HR-analist beschikbaar kwam wist ik meteen dat dat mijn job was."

Kun je voorbeelden geven hoe Alliander HR Analytics inzet?

 1. Verminderen van veiligheidsrisico’s
  "Alle monteurs zijn verplicht om opleiding te doen en veiligheidscertificaten bij te houden. Toch schuilt een bedrijfsongeval soms in een klein hoekje. Daarom is ons gevraagd om te onderzoeken of er bepaalde doelgroepen zijn die vaker betrokken zijn bij een bedrijfsongeval. Hierdoor kun je interventies efficiënter inzetten om bedrijfsongevallen te voorkomen.

  Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge monteurs vaker betrokken zijn bij bedrijfsongevallen, oudere monteurs minder vaak. Bedrijfsblindheid blijkt geen probleem te zijn, ondanks dat dit wel een hypothese was. Een trend geeft nog geen verklaring. Uit overleg met veiligheidsspecialisten, leidinggevenden en monteurs zelf bleek dat jongere monteurs vaker werk uitvoeren en ervaren monteurs vaker toezicht houden. Om het aantal ongevallen te verminderen moet dus gefocust worden op de nieuwe monteurs die meer werk uitvoeren in plaats van op de monteurs met veel ervaring die vaker toezicht houden."

 2. Terugdringen van verzuim
  "Uit statisch onderzoek blijkt dat er een kantelpunt zit in verzuimmeldingen als die langer duren dan 14 dagen, niet na 40 dagen wanneer de deadlines van de Wet poortwachter belangrijk worden. 60% van de collega’s die 14 dagen ziek zijn, worden namelijk ook 40 dagen ziek. Na 14 dagen belt de HR-businesspartner met de leidinggevende en spart over het verzuimgeval en benodigde interventies. Hierdoor worden 10% minder collega’s langdurig ziek."

 3. Gelijke kansen beloning en doorstroming
  "Binnen Alliander loopt een onderzoek naar gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Uit eerder onderzoek bleek al dat gemiddeld gezien, er nauwelijks sprake is van een bruto loonkloof tussen mannen en vrouwen. Deze loonkloof is de afgelopen 10 jaar namelijk teruggelopen van 10% naar -0,7%. Nu wordt bekeken of dit verschilt per functieniveau, leeftijd, type werk, enzovoort.

  Ik heb ook een analyse gemaakt welke werknemers snel en welke minder snel promotie maken. Wat een opvallende vondst was: medewerkers die nauwelijks vakantie opnemen, maken ook minder snel carrière. Een mogelijke verklaring uit vervolgsessies met leidinggevenden: collega’s die geen ruimte over houden in hun werk om verlof op te nemen, kunnen hun eigen (en ander) werk ook minder goed aan."

Hoe werk je samen met andere netwerkbedrijven?
"Ik werk samen met andere analisten van Stedin en Enexis in het HR Analytics Platform Netwerkbedrijven (HAPnet). WENB doet hiervoor het secretariaat. Met deze samenwerking is 95% van de HR-data van de hele netwerksector beschikbaar. We hebben strikte voorwaarden voor data-uitwisseling in een reglement vastgelegd. Er is extern onderzoek geweest naar wat wel en niet mag bij deze uitwisseling.

We maken met HAPnet onder andere analyses ter ondersteuning van de cao-onderhandelingen. Bijvoorbeeld: Wat is de flexibele schil in de sector? Wat zijn de verschillen in ziekteverzuim en hoe kunnen die worden verklaard? In welke mate wordt gebruik gemaakt van de verschillende cao-instrumenten? Ook ondersteunen we bij arbeidsmarktscans en hebben we verschillende afdelingsinrichtingen bekeken."

Wat merk en zie je van de energietransitie?
"Ik zie nu vooral arbeidsmarkt gerelateerde vragen binnenkomen. Door de krapte op de arbeidsmarkt van onder meer monteurs wordt mij gevraagd: Hoe zit de uitstroom en de doorstroom van monteurs eruit? Kun je hier prognoses van maken en voorspellen (aan de hand van achtergrondvariabelen) welke monteurs uitstromen zodat we dit kunnen voorkomen?"

Wat zijn je hobby’s naast je werk?
"Ik vaar als vrijwilliger op een reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) in Blaricum. Wij redden zwemmers, opvarenden en dieren in nood. Na een open dag op mijn achtste jaar was ik verkocht. Heeft niets met HR Analytics te maken, maar het is wel erg leuk en regelmatig zelfs spectaculair."