Wij delen kennis en ervaringen

Succesvolle Algemene Ledenvergadering WENB

Op vrijdag 9 april hield de WENB haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Met deelname van ruim 40 leden en een quorum van bijna 90% informeerde het bestuur de leden over het in 2020 gevoerde beleid.

WENB_12-verenigingsnieuwsB

Het jaarverslag en de jaarrekening en begroting werden goedgekeurd. Reinier Rutjens gaf vervolgens een presentatie over het jaarplan 2021. Het jaarplan heeft drie hoofddoelen: de implementatie van onze nieuwe strategie, versterking van onze dienstverlening (cao’s, advies, netwerk en kennisknooppunt) en aanpassing aan de postcovid-wereld.

De kernpunten van onze nieuwe strategie die vorig jaar tijdens deze ALV werd vastgesteld zijn:

  • meer visievorming en sterkere positionering;
  • onze leden centraal stellen;
  • kijken waar groei mogelijk is;
  • en versterking van de communicatie.

Op deze punten hebben we vorig jaar al de eerste stappen gezet, zoals je kunt lezen in ons jaarverslag. In 2021 zetten wij dit stevig door (een concreet voorbeeld hiervan is de wekelijkse 'WENB Alert').

Tenslotte is tijdens deze ALV ook een statutenwijziging goedgekeurd, zodat we in de toekomst ook zonder Noodwet een online ALV kunnen houden. We hebben namelijk gezien dat er online een prima opkomst en deelname aan deze vergadering is. En goed om te zien dat de plannen en reacties van de leden daarop gedeeld kunnen worden!

Bekijk het WENB jaarverslag 2020 

Bekijk de presentaties (pdf, inloggen verplicht)