WERKGEVERSVERENIGING VOOR BEDRIJVEN IN ENERGIE, TELECOM, RECYCLING EN MILIEU

Wij delen kennis en ervaringen

Nieuwe cao Netwerkbedrijven (NWb) een feit

De FNV-leden hebben ingestemd met de op 14 juli bereikte uitkomst van de cao onderhandelingen voor de netwerksector. Omdat de CNV-leden eerder al akkoord waren gegaan, is de nieuwe NWb cao daarmee een feit.

WENB_sector-NWb

De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 mei 2021 en loopt tot en met 31 december 2022. Naast de structurele loonsverhoging van 2 procent per 1 april 2022 vindt in september 2021 een eenmalige uitkering plaats van 350 euro bruto. Deeltijders ontvangen deze uitkering naar rato van hun parttime percentage. Het Sectoraal Sociaal Plan en de Vitaliteitsregeling worden verlengd tot en met 31 december 2021.

Inhoudelijke afspraken
We zijn blij dat dit akkoord het mogelijk maakt om nu met de inhoudelijke afspraken aan de slag te gaan. Oftewel om:

 • Dit jaar te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak op sector niveau omtrent duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • Op bedrijfsniveau te komen tot maatregelen om de belasting en belastbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst te verbeteren;
 • Voor 1 oktober 2021 een besluit te nemen over aanpassing van de Vitaliteitsregeling na 31 december 2021;
 • Voor 31 december 2021 een besluit te nemen over aanpassing van het Sectoraal Sociaal Plan na 31 december 2021, en
 • Voor het einde van dit jaar te komen tot kaders op sector- en/of bedrijfsniveau over toepassing van de fiscale RVU-vrijstelling.

Cao-akkoord
De volledige tekst van het cao-akkoord met daarin meer details over de gemaakte afspraken, is hier na te lezen

Cao-onderhandelingspartijen
Het team dat dit akkoord heeft bereikt:

Vanuit de vakbonden:

 • Jolanda Ton (FNV-bestuurder)
 • Adri de Bruijne (FNV kaderlid)
 • Arno Reijgersberg (CNV-bestuurder)
 • Theo Nieuwbrug (CNV kaderlid).

Vanuit de werkgevers:

 • Jacques Hylkema (Alliander)
 • Paul-Peter Feld (Enexis en voorzitter van de delegatie)
 • Janneke Gökemeijer (Stedin en DNWG)
 • Helmut Feringa (Rendo) - Helmut vertegenwoordigt in het cao-overleg naast Rendo ook Cogas, Joulz diensten, JUVA en Volker Energy Solutions.
 • Pim Beljaars (werkgeversvereniging WENB).