Wij delen kennis en ervaringen

Verlenging mogelijkheid doorbetalen vaste reiskostenvergoedingen

De mogelijkheid van een werkgever om een een vaste reiskostenvergoeding te blijven betalen, ook al werkt de medewerker vooral vanuit huis,  is opnieuw verlengd tot 1 juli 2021.

WENB_5-fiscaal

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding blijven betalen ook als de medewerker vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis werkt. Deze verlenging geldt in ieder geval tot 1 juli 2021.

Voorwaarde is wel dat het een vaste reiskostenvergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever aan de medewerker is toegekend.

Bron Rijksoverheid