WERKGEVERSVERENIGING VOOR BEDRIJVEN IN ENERGIE, TELECOM, RECYCLING EN MILIEU

Wij delen kennis en ervaringen

Interview met Olaf van der Kolk (AquaMinerals): 'Coronacrisis laat zien dat de lokale economie nieuwe perspectieven biedt'

Rolf Blankemeijer

Olaf van der Kolk, directeur van AquaMinerals: "De coronacrisis heeft nu al nieuwe inzichten voor de toekomst opgeleverd."
Zijn bedrijf zorgt voor de verwerking van reststoffen die afkomstig zijn uit het zuiveringsproces van water. Leveranciers én aandeelhouders van AquaMinerals zijn de drinkwaterbedrijven en de rioolwaterzuiveringsinstallaties. AquaMinerals doet, vaak in samenwerking met KWR en STOWA, onderzoek naar nieuwe toepassingsmethoden en zorgt dat de ingezamelde reststoffen zo hoogwaardig mogelijk worden toegepast, als het even kan binnen de watersector zelf. En draagt zo bij aan het verduurzamen van de watersector.

foto Olaf - 930px staand

"De coronacrisis ontwikkelde zich sneller dan ik had verwacht. Gelukkig laat de aard van onze werkzaamheden het toe dat we ons werk, ondanks de beperkingen, gewoon kunnen voorzetten." zegt Olaf. "Op afstand werken gaat goed, maar de fijne afstemming van werkzaamheden, het regelen van details met meerdere mensen, blijft lastig. Ik hecht er grote waarde aan om mijn collega’s en ketenpartners te kunnen zien en met hen te kunnen praten. De digitale mogelijkheden zijn geweldig, maar zij kunnen niet het directe menselijke contact vervangen.

Door de coronacrisis is de wereld ineens kleiner geworden, maar laat je tegelijkertijd ook meer zien van je directe leefomgeving. Ik ben mij bewuster geworden van de mensen in mijn directe nabijheid en de kracht lokale gemeenschap. Buren, mijn familie, de huisarts, de bakker op de hoek en de school zijn eigenlijk veel belangrijker dan ik me in het pre-corona tijdperk realiseerde. Ik vind dit een onverwachte, maar hele positieve ontwikkeling."

'Door de coronacrisis is de wereld ineens kleiner geworden, maar laat je tegelijkertijd ook meer zien van je directe leefomgeving'

Olaf vervolgt: "De coronacrisis laat ons ook ongenadig de zwakke plekken in ons handelen zien. Voor de coronacrisis waren we meer gericht op de wijde wereld. De coronacrisis heeft laten zien dat die globalisering ook negatieve kanten kent. Productieketens zijn eindeloos lang geworden en daardoor moeilijk beheersbaar en dus kwetsbaar. Grondstoffen en producten worden kris kras over de aarde vervoerd, wat weinig duurzaam is. Mensen vliegen de hele wereld over om zaken in verre landen te controleren of deze stoffen en producten wel conform onze standaarden worden gemaakt. Dat is allemaal tijdrovend en uiteindelijk ook niet duurzaam.

Pak het bekende voorbeeld van de mondkapjes: uiteindelijk toch een redelijk een simpel product. Landen gaan op slot en wij zitten in Nederland direct met een tekort aan die dingen, met alle ernstige gevolgen voor de zorg van dien. Terwijl we deze - hoewel het wel even tijd kostte - ook in eigen land kunnen maken. Ik pleit zeker niet voor een nieuw soort isolationisme, maar voorzie wel dat we na de crisis kritisch gaan kijken of de ketens wel zo lang, niet duurzaam, kwetsbaar en deels oncontroleerbaar moeten zijn."

logo AquaMinerals 368px

"Ik voorzie een herwaardering van de lokale economie. Laten we in de toekomst beter kijken of grondstoffen en producten ook in de meer nabije omgeving te halen of te maken zijn. Waarom, bijvoorbeeld, kalk uit verre landen halen als we het ook hier, bij vrijwel elke lokale drinkwaterproductielocatie kunnen krijgen? Ik verwacht dat deze trend zich doorzet en dat biedt ons kansen om stoffen lokaler af te zetten.

De watersector loopt overigens in dit denken en handelen al ver vooruit op andere sectoren en landen. De activiteiten, zoals de zuivering, de levering, het onderzoek, het aantrekken van medewerkers, de verwerking van reststoffen, noem het allemaal maar op, zijn over het algemeen lokaal geregeld. De watersector is daarom veel minder gevoelig voor disrupties zoals nu door het coronavirus. De watersector zou daarmee een voorbeeld kunnen zijn voor veel bedrijven en sectoren die nu nadenken hoe zij na de coronacrisis verder willen gaan."