WERKGEVERSVERENIGING VOOR BEDRIJVEN IN ENERGIE, TELECOM, RECYCLING EN MILIEU

Interview met Silvia Kreling: 'Een uur in de rij om een paar lampjes weg te gooien in de milieustraat'

Silvia Kreling is Manager P&O bij Irado. Marco Sassen van het O&O fonds GEO vroeg haar of zij en haar gezin persoonlijk getroffen zijn door het coronavirus. "Gelukkig niet, iedereen is gezond en wel. Maar er zijn familieleden die behoren tot de kwetsbare doelgroep, waardoor bezoek niet mogelijk is en dat valt mij zwaar." In haar functie hoort Silvia wel dat partners of gezinsleden van collega’s getroffen zijn door het virus en dan komt het toch dichtbij.

Foto Silvia uitsnede - 930px

Op de vraag of de coronacrisis de uitvoering van het werk drastisch heeft veranderd, zegt Silvia dat eigenlijk alles redelijk normaal doorgaat. "In tegenstelling tot de Afval Energie Centrales is er geen strikte scheiding tussen kantoorpersoneel en de mensen op de werkvloer. Wel zijn de aanvangstijden van de uitvoering aangepast, zodat niet iedereen tegelijk start en terugkomt. Medewerkers gaan gespreid de deur uit.

"Wat mij in positieve zin opvalt, is dat de afdeling klantenservice van Irado vanuit huis net zo effectief is als vanuit kantoor. Dit was voor de coronacrisis ondenkbaar en ook niet bespreekbaar."

Bij Irado wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. Maar Irado wil ook dat een medewerker HR/P&O fysiek aanwezig is voor ondersteuning van de collega’s in de uitvoering. Silvia werkt de ene week op kantoor, haar collega Petra de andere week. Werken op kantoor gebeurt natuurlijk met inachtneming van anderhalve meter afstand.

Op de vraag of het ziekteverzuim hoger is dan normaal, geeft Silvia aan dat er kort een piek zichtbaar was, zo'n 15 procent. "Het verzuim ligt nu op 9 procent, terwijl normaal sprake is van een verzuim van ongeveer 6 procent. Het gaat hier wel om kortdurend verzuim. Dit is ook logisch, omdat de medewerkers op dit moment preventief thuis blijven wanneer er sprake is van een verkoudheid of griepverschijnselen."

 

'Grootste uitdaging voor anderhalve meter afstand bij de milieustraat'

Silvia verbaast zich erover dat burgers naar de milieustaat komen om een paar lampjes weg te gooien en daarvoor een uur in de rij staan.

"Deze mensen vormen een onnodig risico voor zichzelf en voor de medewerkers van Irado. Ook bij het inzamelen van afval is het drukker dan normaal. Burgers durven de (ondergrondse) container soms niet meer te openen. De chauffeur is dan gedwongen om het afval dat naast de container op straat ligt op te ruimen. Dat kost tijd en is ook niet veilig voor de medewerker. Het zorgt ook voor extra druk op de planning, waardoor meer inzet van eigen personeel en uitzendkrachten nodig is."

Opleidingen en trainingen behoren ook tot het takenpakket van Silvia en daar ziet zij verschillende problemen. Bijna alle trainingen en opleidingen zijn geannuleerd of worden doorgeschoven naar een later moment.

logo Irado - 465px

"Dit zijn ook trainingen die nodig zijn voor de verlenging van een certificaat. Voor beroepschauffeurs is dat 'code 95', waarmee het groot rijbewijs verlengd wordt. Gelukkig werken de certificeringsinstellingen en de gemeente mee een oplossing voor dit probleem. Ook de lessen van de AMBOR MBO-opleiding liggen stil, waardoor medewerkers de opleiding na de coronacrisis waarschijnlijk geheel opnieuw moeten volgen. Het annuleren of opschorten van opleidingen kost geld."

Silvia probeert met de verschillende aanbieders tot een acceptabele oplossing te komen. Zij snapt dat de crisis de opleiders veel geld kost en dat dit ook extra kosten met zich meebrengt voor Irado. Daar ziet zij dan ook een rol voor het O&O fonds GEO weggelegd, om de bedrijven te ondersteunen in de extra kosten voor het opleiden en trainen van medewerkers.

Irado gaat binnenkort samen met opleider SPA starten met het geven van digitale lessen. Er wordt een ruimte klaargemaakt waar straks drie medewerkers digitaal les krijgen. Door de anderhalve meter afstand is de ruimte hiervoor beperkt. Silvia merkt dat digitaal opleiden nu meer door de medewerkers wordt geaccepteerd dan enkele jaren geleden. Silvia voorziet dan ook dat digitaal lesgeven ook na de coronacrisis voor de GEO-sector een belangrijk alternatief zal zijn.

'Er melden zich nog steeds kandidaten voor de functie van chauffeur'

De GEO-sector, en dan met name de bedrijven in de Randstad, hadden in de laatste paar jaren moeite om voldoende chauffeurs aan te trekken. Maar Irado heeft daar (nog) geen last van; kandidaten hiervoor melden zich nog steeds. In het cao-onderhandelingsakkoord is de ambitie uitgesproken om meer vrouwen aan te trekken. Marco denkt dat de sector steeds geschikter wordt voor vrouwen die parttime willen werken. "Ja", zegt Silvia, "maar dan wel parttime voor hele dagen en niet voor halve dagen, want dat levert planningstechnisch gezien teveel problemen op."

Gevraagd naar de toekomst na de coronacrisis, denkt Silvia dat er niet zo heel veel zal veranderen. "Bedrijven en medewerkers zijn wel creatiever geworden." Silvia is positief gestemd over de 'inburgering' van het videovergaderen. "In principe kunnen ook de bijeenkomsten van de Opleidingscommissie GEO in de toekomst op deze manier georganiseerd worden. Maar dat vereist wel een strakke agenda. Op dit moment wordt gekeken, welk vergaderprogramma het best past bij de bijeenkomsten van de opleidingscommissie. Want ervaringen delen met concullega’s in deze bijna onwerkelijke tijden is belangrijk."