Wij delen kennis en ervaringen

Geen nieuwe versoepelingen corona-maatregelen

Het aantal coronabesmettingen blijft nog steeds te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Het kabinet kondigde gisteren tijdens de persconferentie daarom geen versoepelingen van de coronamaatregelen aan.

WENB_3-corona

Het aantal dagelijkse besmettingen en de nieuwe instroom van coronpatienten op de intensive care is nog steeds veel te hoog. Dit heeft tot gevolg dat de versoepelingen van de coronamaatregelen opnieuw worden uitgesteld tot zeker na de Kerstdagen. Dit betekent dat er thuis nog steeds maximaal 3 personen per dag op bezoek kunnen komen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op 1,5 meter afstand. Er blijft een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Reizen naar het buitenland is alleen toegestaan indien dit strikt noodzakelijk is.

Feestdagen
De feestdagen zullen in kleine en huiselijke kring moeten worden doorgebracht. Tijdens die dagen is het extra belangrijk dat de basismaatregelen worden nageleefd omdat is gebleken dat veel besmettingen plaats vinden in huiselijke kring. Dus het devies blijft afstand houden van elkaar, veel handen wassen en bij klachten, hoe mild ook, moet thuis gebeleven worden en worden getest. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven. Ook bij de voorbereidingen op de feestdagen is dat van belang. Doe gericht inkopen, winkel ’s ochtends of doordeweeks en ga alleen. Gemeenten en winkeleigenaren nemen maatregelen die mensen helpen om zich aan de regels te houden en drukte te beperken.

Vooruitblik
Tegelijkertijd kijkt het kabinet naar wat wel mogelijk is in de toekomst. Het kabinet wil vanaf half januari gecontroleerde experimenten houden met publiek bij sportwedstrijden en bij theater en zakelijke congressen. Doel is om te onderzoeken hoe dergelijke evenementen zo veilig mogelijk kunnen worden ingericht zodra daar weer ruimte voor is.

Vaccineren
Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten. Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen de vaccinatie in hun eigen woonomgeving. Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar
Het virus en de maatregelen hebben forse impact op de samenleving en delen van de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket.

Juist tijdens de decembermaand is het van belang om wat extra naar elkaar om te kijken. Vooral mensen die zich eenzaam voelen of mensen die het lastig vinden om te gaan met de gedeeltelijke lockdown, hebben in deze periode extra behoefte aan een telefoontje, bezoek of kaartje. De campagne ‘Aandacht voor Elkaar’ verzamelt initiatieven uit het hele land en verspreidt verhalen die ook anderen kunnen inspireren om iets extra’s te doen voor de mensen om ons heen. Zie de website: www.aandachtvoorelkaar.nl voor meer informatie.

Bron: Rijksoverheid

Informatiepagina Rijksoverheid over de vaccinatie