ABP-rapport: 'We vragen het de deelnemer'

Rolf Blankemeijer

ABP heeft voor de tweede maal het rapport ‘We vragen het de deelnemer’ uitgebracht. Het rapport geeft een overzicht van een aantal onderzoeken naar de kennis, houding en het gedrag van Nederlanders als het over pensioen gaat.

ABP-LOGO 2020

Het rapport maakt gebruik van een een aantal onderzoeken zijn uitgevoerd door diverse organisaties zoals onder meer DNB, Wijzeringeldzaken, NIBUD en ABP. Zo heeft ABP onderzoek gedaan naar onder andere de de pensioenkennis, het vertrouwen en de solidariteit van deelnemers en hun verwachtingen over het nieuwe pensioencontract.

Nederlanders waarderen over het algemeen deelname aan een goede pensioenregeling. De communicatie over het pensioen is daarbij wel belangrijk. De werkgever blijft daarbij een belangrijke bron voor informatie. Naarmate mensen beter geïnformeerd zijn is de waardering en het vertrouwen hoger.

Zekerheid over een vaste desnoods iets lagere pensioenuitkering scoort nog steeds hoger dan een variabele en mogelijk hogere uitkering. Dit is opvallend aangezien het aanstaande nieuwe pensioenstselsel juist uitgaat van een omgekeerde veronderstelde voorkeur van deelnemers. Nederlanders zijn ook geen voorstander van het nog langer doorwerken. De pensioenleeftijd zou in de toekomst daarom niet verder moeten stijgen als het aan hen ligt.

Een andere opvallende uitkomst van de onderzoeken is dat jongere deelnemers meer voelen voor solidariteit met hun oudere collega’s dan andersom het geval is. Nederlanders denken wel dat ouderen meer profijt hebben van het huidige pensioenstelsel. Hoe hoger de leeftijd, hoe eerlijker men het huidige pensioenstelsel vindt. Medewerkers vinden duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. Dat geldt voor hun eigen gedrag maar zij verwachten ook dat hun pensioenfonds duurzaam en verantwoord belegd.

Download het rapport ‘We vragen het de deelnemer 2020’ van ABP.

Voor meer informatie over het rapport van ABP kunt u contact opnemen met Rolf Blankemeijer.