Wij delen kennis en ervaringen

Wegwijzer duurzame inzetbaarheid

Let op:
* Alleen leden van de WENB of de WWb die collectief verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen gebruikmaken van deze diensten.
** Alleen leden van de WENB of de WWb die tot de beoogde sector behoren kunnen van deze diensten gebruikmaken.

Waarom een Wegwijzer voor DI?
Om gesprekken over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers optimaal te kunnen voorbereiden heeft de WENB een interactieve 'Wegwijzer' voor leidinggevenden en HR-medewerkers ontwikkeld. Deze maakt inzichtelijk wat we onder duurzame inzetbaarheid verstaan, welke aspecten een rol spelen bij de inzetbaarheid van medewerkers en welke instrumenten er beschikbaar zijn om hun inzetbaarheid te bevorderen. Bekijk ook het filmpje hiernaast.

Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid.
Hieronder vindt u het overzicht met alle instrumenten.