Wij delen kennis en ervaringen

 

Hieronder lichten wij de instrumenten rond kennis- en vaardigheidsaspecten van duurzame inzetbaarheid toe.

03 Wat verstaan we onder kennis en vaardigheden - 375 px

Let op:
*
Alleen leden van de WENB of de WWb die collectief verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen gebruikmaken van deze diensten.
** Alleen leden van de WENB of de WWb die tot de beoogde sector behoren kunnen van deze diensten gebruikmaken.

Arbobeleid en verzuimbeheersing *
Bedrijfstraining waarin leidinggevenden inzicht krijgen in de achtergronden van verzuim, de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen en in het voeren van verzuimgesprekken.

CrossOver
Programma waarbij young of experienced professionals van verschillende organisaties en sectoren in teams oplossingen bedenken voor uitdagingen op de werkvloer. Meer nieuws op de WENB-website.

Healthy lunchbreak *
Workshop waarin medewerkers gezamenlijk een gezonde lunch maken en tegelijkertijd feiten en fabels horen over de effecten van voeding.

Het moedige gesprek *
Complete communicatietraining speciaal voor leidinggevenden om accuraat te reageren op overbelasting en effectief de verstoorde balans te bespreken.

Talentenplatform ** (alleen sector PLb)
Platform waarop medewerkers hun talenten kunnen presenteren en zich op de arbeidsmarkt kunnen oriënteren door (publiekelijk) een E-Portfolio aan te maken en vacatures te bekijken.

Werken vanuit veerkracht *
Interactieve workshop die leert weerstand te bieden in stressvolle situaties, door lichaamssignalen te leren herkennen en kennis aan te reiken om op andere manieren te reageren.

Zin en onzin van psychische klachten *
Training voor leidinggevenden die meer kennis, handvatten en instrumenten geeft op het gebied van psychische klachten.