Wij delen kennis en ervaringen

 

Hieronder lichten wij de instrumenten rond gezondheidsaspecten van duurzame inzetbaarheid toe.

02 Wat verstaan we onder gezondheid - 375 px

Let op:
*
Alleen leden van de WENB of de WWb die collectief verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen gebruikmaken van deze diensten.

Bedrijfsmaatschappelijk werk *
Praktisch begeleidingstraject dat kan worden ingezet bij verminderd functioneren door relatieproblemen, mentale klachten of financiële problemen, en dat de inzetbaarheid vergroot.

Benchmark verzuim en inzetbaarheid
Geeft inzicht in het verzuim van bedrijven, aangesloten bij de WENB en de WWb, en inzicht en advies ten aanzien van verzuim in uw eigen organisatie.

Gezondheidsbudget *
Financiële ondersteuning voor initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement.

Goed in je vel, Beter in je werk *
Coachingtraject gericht op het verder verbeteren van het dagelijks functioneren, met als doel de totale prestatie te verhogen binnen het werk.

Het Nieuwe Gezonde Werken *
Programma dat gezond gedrag op de werkvloer bevordert door in te gaan op de achtergronden en onderlinge relaties van vijf leefstijlthema’s.

Lekker Gezond (ook voor medewerkers in ploegendienst) *
Persoonlijke coaching om fit te worden en fit te blijven. Uitgangspunt daarbij is dat een goede conditie altijd hand in hand gaat met een gezonde leefstijl.

Present! 2018 *
Arbeidsgerelateerd werkgeverspakket, bestaande uit: interventies, workshops en trainingen - om gezondheidsmanagement te ondersteunen.

Samen Werkt Duurzaam *
Gericht op herstel van functioneren van een medewerker na ziekte, waarbij de nadruk ligt op efficiënte communicatie tussen werkgever en medewerker.