Wij delen kennis en ervaringen

CAO VOOR DE SECTOR PLb

De WENB behartigt de belangen van werkgevers die bij onze vereniging zijn aangesloten. In dat kader verzorgen onze beleidsadviseurs ook de cao-begeleiding voor de sector energieproductie- en -leveringsbedrijven in Nederland.

cao PLb 2020-2022 (pdf)

cao PLb 2018-2020 (pdf) - Engelse versie (pdf)
sector sociaal plan PLb 2018 t/m 2021 (pdf) - Engelse versie (pdf)
overzicht leden WENB voor cao PLb (pdf)

Nieuwsbericht 'Onderhandelingsresultaat cao PLb 2018-2020' (9 november 2018)
Download de lijst met veel gestelde vragen over het onderhandelingsresultaat (pdf)

cao PLb 2015-2018
cao PLb 2015-2018 (Engelse versie)
sector sociaal plan PLb 2016-2018
sector sociaal plan PLb 2016-2018 (Engelse versie)