Wij delen kennis en ervaringen

Project Samenwerken & Verbinden

Samen met de leden hebben de WENB en de WWb geïnvesteerd in een sectorale aanpak om inclusief werkgeverschap in te vullen. Dat levert bewezen dienstverlening op waar alle leden van kunnen profiteren: organisaties die nog de eerste stappen moeten zetten, en voor wie al toe is aan een volgende stap.

Vanuit het project Samenwerken & Verbinden begeleiden en ondersteunen de werkgeversverenigingen WENB en WWb de aangesloten bedrijven om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Sinds de start in 2013 is een groeiend aantal bedrijven met ondersteuning van het project aan de slag gegaan.

Updates 20 september 2016 - formele afsluiting
WENB-directeur Reinier Rutjens: "Inclusief werkgeverschap blijvend op de agenda!"
Projectleider Iko Kakes kijkt terug op ervaringen project 'Samenwerken & Verbinden'
Afsluiting project 'Samenwerken & Verbinden': kennisdocumenten Participatiewet
Toelichting op kennisdocumenten en downloads publicaties

Update 3 maart 2016

“Met de AWVN-award 'Inclusief werkgeven' en bijna tien nieuwe deelnemers was 2015 een jaar vol hoogtepunten”, zegt Reinier Rutjens, directeur van de WENB en secretaris van de WWb. “Nu de laatste maanden van Samenwerken & Verbinden aanbreken zetten we de eindspurt in”.

De pioniersfase voorbij
Anno 2016 hebben steeds meer bedrijven en instellingen de kansen en uitdagingen van de Participatiewet op het netvlies. Thema’s zoals social return en de duurzame inzetbaarheid van arbeidsgehandicapten kunnen op een brede belangstelling rekenen. ”Het wordt nu wel duidelijk hoe we als WENB en WWb al lange tijd voorop lopen met onze sectorale aanpak”, zegt Rutjens. “Daarvan profiteren we nu: de pioniersfase is voorbij en het is tijd om te oogsten. Deelnemers van het eerste uur zijn druk met de uitvoering van de plannen. De bedrijven die in 2015 zijn aangesloten staan voor de uitdaging om een plan van aanpak te ontwikkelen.”

Afsluiting met opbrengst
De komende maanden werken WENB en WWb onder andere aan een inventarisatie van cao’s. Die kan duidelijk maken welke ruimte de collectieve afspraken bieden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Tegelijkertijd biedt het project Samenwerken & Verbinden nog altijd producten en diensten waarmee werkgevers hun voordeel kunnen doen. Van workshops tot individuele begeleiding. Rutjens: “En natuurlijk treffen we voorbereidingen voor een passende afsluiting van het project, waarmee we de opbrengsten beschikbaar maken voor alle leden.”

Een vrijwillige afspraak = geen vrijblijvende afspraak
Wat heeft ú nodig om werknemers met een arbeidshandicap een plek in uw bedrijf te kunnen bieden? Vanuit het project Samenwerken & Verbinden helpen WENB en WWb u om een passend antwoord te vinden. Met informatievoorziening en advies, maar ook met ondersteuning bij de uitvoering. 100.000 mensen met een arbeidshandicap moeten de komende jaren in het bedrijfsleven een baan vinden. Dit is vastgelegd in de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Het gaat hierbij om werknemers die niet zelfstandig het (volledige) wettelijke minimumloon kunnen verdienen.

Het creëren van duurzaam werk voor deze doelgroep is alléén mogelijk door de behoefte van de werkgever als uitgangspunt te kiezen. Daarvan zijn WENB en WWb overtuigd. Als enige werkgeversorganisaties in Nederland hebben we daarom op sectoraal niveau deze aanpak ontwikkeld.