Wij delen kennis en ervaringen

Projectleider kijkt terug op Samenwerken & Verbinden

Als projectleider vervulde Iko Kakes een spilfunctie binnen het project 'Samenwerken & Verbinden'. Kakes: “De inzet van mensen met een beperking vergt een cultuurverandering. Dat proces verloopt met vallen en opstaan. Je hebt enthousiaste mensen nodig om een beweging op gang te brengen en topmanagers die het initiatief ondersteunen.”

“Het thema inclusief werkgeverschap roept natuurlijk veel vragen op. Wat kan ik ermee, hoe werkt het, welke verplichtingen gelden er? Maar de motivatie om het verschil te maken is bij de deelnemers aan Samenwerken & Verbinden onmiskenbaar aanwezig,” vertelt Kakes. “Het enthousiasme en de motivatie van de werkgevers zijn hartverwarmend. Werkgevers zijn écht enthousiast geworden over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking”.

Lef
“Het project Samenwerken & Verbinding is ontstaan vanuit de overtuiging dat het thema inclusief werkgeverschap belangrijk is - en in onze samenleving steeds belangrijker wordt”, zo benadrukt Kakes. “De WENB en de WWb hebben het lef gehad om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen de uitdaging om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Ook al was bij de start van Samenwerken & Verbinden - in 2013 - nog helemaal niet zo duidelijk wat de wetgeving zou gaan inhouden en wat de inzet van deze doelgroep van organisaties vraagt.”

Cultuur veranderen
“De belangrijkste les is naar mijn idee: it takes time”, zegt Kakes over de praktijkervaringen die de zestig werkgevers via Samenwerken & Verbinden opdeden. “De inzet van mensen met een beperking vergt een cultuurverandering; zoiets kost tijd en verloopt met vallen en opstaan. Er is nooit sprake van een lineair succesproject; kandidaten vallen uit, voortrekkers krijgen een andere functie – er zijn altijd wel tegenslagen te verwerken.” Ook de onbekendheid met de doelgroep speelde de koplopers nog wel eens parten. “Pas wanneer bedrijven daadwerkelijk mensen gingen plaatsen, kregen ze een reëel beeld van de opgaven en kansen.”

Enthousiastelingen
Kakes ziet dat bedrijven vooral succes boekten als ze erin slaagden om op verschillende niveaus commitment te creëren. “Je hebt enthousiaste mensen nodig die het thema trekken, maar ook een top in de organisatie die dat ondersteunt. Die combinatie is essentieel. Met enthousiastelingen alleen kom je er niet - en met een management dat naar de werkvloer roept dat er iets moet ook niet.”

Blijvend op de agenda
Blijft inclusief werkgeverschap ook na de afsluiting van Samenwerken & Verbinden op de agenda van werkgevers staan? Kakes is ervan overtuigd. “Er is een vliegwiel in gang gezet; de sectorale aanpak van de WENB en de WWb is voldoende binnen de leden geïmplementeerd om er in de toekomst mee verder te gaan. Bovendien zijn projecten als Samenwerken & Verbinden in feite uitingen van een fundamentele maatschappelijke verandering: een groeiend besef dat een exclusieve arbeidsmarkt niet meer werkt. En die trend zet ongetwijfeld door.”

Geen kop en staart
Kakes ziet de opmars van sociale ondernemingen als een hoopgevende ontwikkeling. “Vroeger vonden we het sociaal om werklozen een uitkering te geven. Nu draait het om participeren, erbij horen, een bijdrage leveren aan de samenleving. Daarom is Samenwerken & Verbinden geen project met een kop en een staart, maar de verschijningsvorm van een beweging richting een inclusieve arbeidsmarkt.”

De sector Afval & Milieu van de WENB geeft met een eigen project in elk geval een vervolg aan Samenwerken & Verbinden. De leden van de WENB en de WWb kunnen met vragen nog altijd terecht bij Kakes en zijn collega’s van Locus.