Wij delen kennis en ervaringen

Kennisdocumenten voor de praktijk van inclusief werkgeverschap

Het project 'Samenwerken & Verbinden' heeft veel kennis en praktijkinzichten opgeleverd. In vier kennisdocumenten zijn nu de belangrijkste leerpunten samengebracht. De publicaties ondersteunen en inspireren de deelnemende bedrijven om de volgende stappen te zetten in de uitvoering van de banenafspraak.

Cao’s
De cao’s zijn een noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking tussen werkgevers en vakbonden op het vlak van de banenafspraak. De WENB en WWb hebben dan ook een inventarisatie gemaakt van cao-afspraken die zijn gemaakt over de uitvoering van de Participatiewet.

Het kennisdocument ‘De Participatiewet en cao’s. Vanuit cao-afspraken aan de slag met de banenafspraak’ is bedoeld om de leden van de WENB en de WWb inzicht te geven in de banenafspraken die zijn gemaakt in zowel de branche-cao’s van de twee werkgeversverenigingen als in een aantal andere cao’s. Daarnaast is de publicatie bedoeld om te inspireren: de ontwikkelingen binnen de cao’s kunnen werkgevers helpen om te voldoen aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de Quotumwet.

Administratie
Een werkgever die een werknemer met een beperking aanneemt, krijgt te maken met allerlei nieuwe regelingen. Denk aan loonkostensubsidies, jobcoaches en no-riskpolissen. Deze regelingen kunnen financieel interessant zijn, maar vragen wel om enige administratieve aanpassingen. Reden genoeg om aandacht te besteden aan de mogelijkheden die de verschillende regelingen bieden en aan de aanpassingen in de (personeels)administratie die nodig zijn om hiervan optimaal gebruik te kunnen maken.

In het kennisdocument ‘De Participatiewet en administratie. Aan de slag met de banenafspraak vanuit een passende administratie’ staan de gevolgen van de Participatiewet voor de administratie op een rij. Wat moet er administratief geregeld worden om ‘participatieproof’ te worden? Met de antwoorden op veelgestelde vragen en het stappenplan in het kennisdocument maken bedrijven daarmee een vliegende start.

Social return
Gemeenten kunnen een voorbeeldrol vervullen in inclusief werkgeverschap. Daarnaast besteden steeds meer gemeenten bij aanbestedingen en subsidieverstrekkingen aandacht aan sociaal ondernemerschap. Hoe kan de overheid Social Return On Investment (SROI) in aanbestedingen opnemen? En hoe kunnen opdrachtnemers op deze vraag inspelen? Het kennisdocument ‘Social return en aanbesteding. Handreiking vanuit de praktijk van Samenwerken & Verbinden’ geeft antwoord op deze vragen.

Het kennisdocument ‘Social return en aanbesteding’ biedt een handreiking voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het laat zien wat onder SROI kan worden verstaan bij aanbestedingen en welke winst er met sociaal ondernemerschap te behalen is. Daarnaast komen inspirerende praktijkvoorbeelden aan bod. 

Goede voorbeelden
Samenwerken & Verbinden kenmerkt zich door een centraal gestuurde aanpak, aangevuld met een benadering op maat per bedrijf. Binnen die werkwijze is veel geleerd; van de dingen die goed gingen, maar ook van de dingen die anders liepen dan gepland.

Het kennisdocument ‘Het verhaal om door te geven. Lessen en voorbeelden uit de praktijk van Samenwerken & Verbinden’ beschrijft de belangrijkste kennisinzichten, de goede voorbeelden en de lessons learned. Andere organisaties, die nog de eerste stappen moeten zetten om inclusief te worden, kunnen hier hun voordeel mee doen. Maar ook de koplopers in inclusief werkgeverschap kunnen erdoor geïnspireerd worden. Want wat eerst niet lukte, kan in de toekomst misschien wél slagen.

Downloads
Hieronder kunt u de kennisdocumenten downloaden:

Meer informatie

Lees ook over de ervaringen van projectleider Iko Kakes en Reinier Rutjens: "Inclusief werkgeverschap blijvend op de agenda".