Wij delen kennis en ervaringen

Pilots Duurzame Inzetbaarheid

De WENB ondersteunt haar leden bij het initiëren van acties en projecten die de medewerkers van de bedrijven stimuleren om zelf de regie te nemen op hun duurzame inzetbaarheid. Hierbij draait het vooral om bewustwording en gedragsverandering.

Pilots

Pilot programma Synergy
Een programma, waarmee stakeholders de eigen regie van medewerkers kunnen bevorderen en waarmee de dialoog over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker op gang gebracht kan worden.

Stimuleren/faciliteren van (inter)sectorale pilot(s)
Deze pilotprojecten zijn bedoeld om de eigen regie van medewerkers in het werken aan duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Heeft u hiervoor concrete ideeën, dan vernemen wij dit graag.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid.