Wij delen kennis en ervaringen

CAO VOOR DE SECTOR TSO

De WENB behartigt de belangen van werkgevers die bij onze vereniging zijn aangesloten. In dat kader verzorgen onze beleidsadviseurs ook de cao-begeleiding voor de sector TSO (Transmission System Operator) in Nederland, die geldt voor de medewerkers van TenneT.

Hieronder kunt u de actuele cao-teksten downloaden.

Cao sector TSO 2018-2019 (pdf)