Wij delen kennis en ervaringen

Vragenlijst Verzuimbenchmark 2019

*1
Het ziekteverzuimpercentage is het aantal door ziekte verzuimde dagen, als percentage van aantal werkbare dagen van alle werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuim­percentage is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het CBS berekent het ziekteverzuim­percentage op basis van kalenderdagen.

het totaal van de verzuimde dagen in 2019
(de eerste ziektedag is niet eerder dan 1-1-2018)

Dit is :   --------------------------------------------------------------            x 100%,
             potentieel beschikbare dagen in 2019

 

*2
De ziekmeldingsfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer in de verslagperiode binnen een werknemerspopulatie, omgerekend naar jaarbasis.

             aantal meldingen ziekteverzuimgevallen in 2019
Dit is :   -------------------------------------------------------------
             gemiddeld aantal werknemers in 2019

 

Heeft u vragen over deze Verzuimbenchmark? Neemt u dan contact op met Andrea van de Velde, projectmanager duurzame inzetbaarheid.