WERKGEVERSVERENIGING VOOR BEDRIJVEN IN ENERGIE, TELECOM, RECYCLING EN MILIEU

Wij delen kennis en ervaringen

Algemene criteria thuiswerken

Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een belangrijke maatregel tegen de verspreiding van het virus. We werken thuis, tenzij het niet anders kan. De rijksoverheid heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties criteria opgesteld voor het thuiswerken.

Rijksoverheid - 930 px

Het aantal thuiswerkers is bijna op het niveau van de eerste lockdown. Maar niet iedereen kan (volledig) thuiswerken, bijvoorbeeld door de aard van het werk of vanwege persoonlijke omstandigheden in de thuissituatie. Voor hen geldt dat de werkplek veilig en gezond moet zijn.

De algemene criteria vormen een handvat voor individuele werkgevers en werknemers. Deze criteria en de uitwerkingen helpen bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt en moeten onduidelijkheid over die keuze wegnemen.

Algemene criteria thuiswerken van de Rijksoverheid (pdf)