Wij delen kennis en ervaringen

Week van de Veiligheid 2020: "Afstand houden!"

Van 2 tot en met 5 juni vindt de 'Week van de Veiligheid 2020' plaats. Tijdens deze week worden veilig en gezond werken nog eens extra onder de aandacht gebracht. Vanwege de coronapandemie is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

logo arbocatalogus afvalbranche - 318px

Het is een onderwerp waar de sectoren elke dag en in vele situaties mee te maken heeft. Elke organisatie kan op eigen manier invulling geven aan het thema en acties organiseren rond 'afstand houden'.
 

Om bedrijven in de sector GEO op weg te helpen, heeft de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) dit jaar een plan van aanpak voor de 'Week van de Veiligheid' opgesteld. Hierin zijn enkele activiteiten rond het thema uitgewerkt die (relatief) eenvoudig zijn uit te voeren. Het gaat om het uitschrijven van een wedstrijd voor het beste voorbeeld van afstand houden en het opnemen van een vlog waarin een medewerker uitlegt in welke situatie hij of zij te maken heeft met afstand houden.

Ook is er een themablad opgesteld, met alle onderwerpen in de 'Arbocatalogus Afvalbranche', waarin afstand houden een rol speelt. Voor het thema zijn ook twee cartoons gemaakt die iedereen kan gebruiken.

Lees verder op de website van de Vereniging Afvalbedrijven