Wij delen kennis en ervaringen

Rij- en rusttijdenregeling aangepast

Om logistieke problemen te voorkomen in het kader van de coronacrisis wordt de rij- en rusttijdenregeling tijdelijk verruimd voor de door de overheid aangewezen vitale sectoren. Deze verruimde regeling geldt ook voor de sector GEO.

Rijksoverheid - 930 px

De verruiming van de rij- en rusttijdenregeling is tijdelijk en geldt met terugwerkende kracht van 14 maart 2020 tot en met 6 april 2020.

Concreet betekent de verruiming het volgende:

  • Verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur;
  • Verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 naar 60 uur;
  • Verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur;
  • Wekelijkse rustperiode moet uiterlijk 7 dagen (7x24 uur), in plaats van 6 dagen, na het einde van de laatste wekelijkse rust beginnen.

Een nadrukkelijke voorwaarde, die aan de verruiming wordt gesteld, is dat de verkeersveiligheid hierdoor niet in gevaar mag komen. Ook de sociale omstandigheden van de chauffeurs mogen niet in het gedrang komen.

In de Staatscourant wordt de sector 'Afval' niet genoemd. In de overige berichtgeving van de minister en de site van de rijksoverheid wordt de sector wel genoemd. De WENB heeft voor de zekerheid navraag gedaan en uit Haagse bronnen vernomen dat we er vanuit mogen gaan dat deze versoepeling ook voor de sector GEO (voorheen: 'Afval & Milieu') geldt.