Wij delen kennis en ervaringen

Coronamaatregelen bij gebruik van ons gebouw (B-42)

Wij volgen de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) nauwgezet en conformeren ons aan de aanwijzingen van de Rijksoverheid en het RIVM. Wij vragen uw aandacht voor onderstaande informatie.

WENB_logo2020_306px

Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk online plaats of worden uitgesteld.

Richtlijnen voor gebruik van gebouw B-42

 • houd anderhalve meter afstand tot iedereen, ook bij de (schuif)deuren
 • volg de pijlen op de vloer en meld u bij de receptie (registratie op de balie is verplicht)
 • uitsluitend toegang via het poortje bij de receptiebalie
 • verlaat de hal via het poortje bij de schuifdeuren
 • maximaal één persoon in de lift, dus gebruik deze alleen indien echt noodzakelijk
 • houd op de trap rechts aan; wacht desnoods even op elkaar
 • maximaal 10 personen in vergaderzaal 0.64
 • maximaal 20 personen in vergaderzaal 0.70
 • gebruik de noodtrappenhuizen uitsluitend om het gebouw te verlaten; let op het sluiten van de deur!

Algemene gedragsregels:

 • heeft u koorts, bent u kortademig of verkouden dan wordt u niet toegelaten!
 • houd anderhalve meter afstand tot iedereen
 • geef elkaar geen hand
 • nies of hoest in de elleboog
 • was uw handen regelmatig of gebruik eventueel de beschikbare 'sanitizer'