Wij delen kennis en ervaringen

Nieuwe instrumenten voor meer inzicht in Duurzame Inzetbaarheid

Op 26 november 2019 werden tijdens de Netwerkbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid twee nieuwe instrumenten gepresenteerd: het 'Dashboard DI' en de 'Benchmark Arbeid'. Deze instrumenten geven de bedrijven in onze sectoren meer inzicht in de sectorale cijfers, maar ook in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

DI-model Tinka van Vuuren - kunnen willen en mogen - 930px

Tinka van Vuuren gaf een uitgebreide toelichting op het begrip 'duurzame inzetbaarheid'. Een quote uit haar presentatie: "Bij duurzame inzetbaarheid gaat het erom steeds de balans weten te vinden tussen hetgeen de werknemer kan en wil en wat het werk, de privéomstandigheden en wat de maatschappij vraagt en biedt". Vervolgens introduceerde zij het model dat als uitgangspunt is genomen voor de inrichting van het 'Dashboard DI', waardoor het begrip duurzame inzetbaarheid meetbaar wordt gemaakt.

Dashboard Duurzame Inzetbaarheid

In het 'Dashboard DI' kunnen de deelnemende bedrijven hun resultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid zien. Deze zijn afgezet tegen de resultaten binnen de eigen sector, alle sectoren van de WENB en van geheel Nederland.

segmenten in dashboard di - sq 300px

Aan de hand van het fictieve bedrijf 'Energie Vitaal' hebben Tinka van Vuuren (Open Universiteit, Loyalis) en Matti Paulissen (Zilveren Kruis) een toelichting gegeven op de resultaten die gemeten werden. In het Dashboard DI worden de scores van onderstaande aspecten weergegeven:

 1. gezondheid
 2. ziekteverzuimpercentage
 3. ziektemeldingsfrequentie
 4. arbeidsvermogen
 5. arbeidsmarktkansen
 6. werktevredenheid
 7. bevlogenheid

Leden van de WENB en de WWb hebben via een bedrijfsaccount toegang tot het Dashboard DI.
De gebruikersnaam is per bedrijf gemaild aan onze contactpersonen die hiervoor gegevens hebben aangeleverd. Mocht niet duidelijk zijn wie binnen uw organisatie toegang heeft tot het Dashboard DI, of heeft u een andere vraag, maak dan gebruik van het contactformulier op onze website.

Meer informatie over het 'Dashboard DI' en het contactformulier

Benchmark Arbeid

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. Vaak is het voor bedrijven niet mogelijk om een actueel beeld te krijgen van de arbeidssituatie in de sector. Daarom heeft de WENB voor haar sectoren en voor de drinkwatersector een 'Benchmark Arbeid' laten uitvoeren. Hiervoor heeft TNO vanuit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) voor elke sector een specifieke interpretatie gemaakt. De beleving van de medewerkers vormt bij de NEA en dus ook de Benchmark Arbeid het uitgangspunt.

Factsheet Benchmark Arbeid - voorbeeld - 930px

Tijdens de netwerkbijeenkomst is Wendela Hooftman, onderzoeker bij TNO ingegaan hoe deze rapportage tot stand is gekomen, heeft per sector inzicht gegevens in de arbeidsomstandigheden en hoe dit beeld zich verhoudt tot de scores van de andere sectoren van de WENB en het Nederlandse gemiddelde. Per sector heeft zij verschillende bevindingen gepresenteerd; daar waar de sector in uitblinkt en onderwerpen waar aan gesleuteld kan worden.

Vijf thema's die in de Benchmark Arbeid aan bod komen:

 1. gezonde arbeidsomstandigheden
 2. verzuim en gezondheid
 3. kennis en vaardigheden
 4. aantrekkelijk werkgeverschap
 5. arbeidsmarktperspectief

Per sector zijn een aantal bevindingen doorgenomen: punten waarin de sector uitblinkt en punten waaraan binnen de sector gesleuteld kan worden.

Hieronder kunt u de factsheets van de rapportages per sector downloaden:

Factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector GEO (pdf, inloggen verplicht)

Factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector KTb (pdf, inloggen verplicht)

Factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector NWb (pdf, inloggen verplicht)

Factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector PLb (pdf, inloggen verplicht)