Wij delen kennis en ervaringen

Principeakkoord voor cao sector Kabel & Telecom

De cao-partijen hebben op 12 april 2018 een principeakkoord bereikt over de cao Kabel & Telecom. In het licht van het voornemen tot vernieuwing van de cao is besloten om een korte verlenging af te spreken.

visual ktb

Looptijd
De cao Kabel & Telecom heeft een looptijd van 6 maanden en loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2018.

Beloning
De salarissen worden per 1 april 2018 structureel verhoogd met 1,5%.

Reparatie derde WW-jaar
In de cao Kabel & Telecom 2016-2017 is afgesproken dat de duur, de opbouw en de hoogte van de WW en de WGA worden gerepareerd met ingang van 1 januari 2016, conform de
afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord zijn gemaakt.

Nu is afgesproken dat de premiebetaling per 1 april 2018 wordt verlegd van de werknemers naar de werkgever. Gelijktijdig wordt de extra bijdrage door de werkgevers van 0,2% aan het O&O-fonds beëindigd. Deze afspraak geldt in elk geval tot 1 januari 2019.

De overige teksten in de cao zijn ongewijzigd.


Namens werkgevers,
Thijs van Loon & Hans Bijl