Wij delen kennis en ervaringen

TechCrossOver succesvol van start bij hosting partner Enexis

De deelnemers hebben gebrainstormd over uitdagende thema’s. Hoe kunnen we jongeren stimuleren om voor een technische MBO-opleiding te kiezen? Hoe kunnen we gezond(er) werken? Verder werd nagedacht over benodigde materiaalkennis en over innovatieve manieren om te leren. Ook tijdens deze vierde editie was er opnieuw veel enthousiasme en plezier onder de deelnemers.

foto 3

De deelnemers hebben kennis met elkaar gemaakt én gebrainstormd over vier uitdagende thema’s. In de middag leerden de deelnemers Enexis beter leren kennen tijdens de 'Enexis Challenge'. Samen gingen zij aan de slag met het maken van een 'aftakmof', het aanleggen van een gasaansluiting, en het schakelen met de 'Enexis-koffer'.

De vier thema's van deze TechCrossOver:

1. Het tekort aan technisch personeel
Bij sommige van de deelnemende bedrijven is er nu al een tekort aan technisch personeel bij andere nog niet. Maar het lijkt zeker dat er in de toekomst overal grote tekorten dreigen. Te weinig jongeren kiezen voor een technische MBO-opleiding, dus hoe kunnen wij jongeren hiertoe aanzetten? De deelnemers hebben nagedacht over wat er aantrekkelijk is aan het vak van monteur, of jongeren dat wel zien en of er wellicht vooroordelen heersen.

2. Gezond werken
De deelnemers hebben verkend welke vraagstukken er op het gebied van gezond werken binnen hun organisatie spelen. Hierbij kwamen aan bod:

  • Werkdagen van maximaal 13 uur: vaak ontoereikend in geval van storingen of calamiteiten;
  • Ongezonde lichaamshouding: bij het tillen van zware voorwerpen in kleine ruimten;
  • Het werken langs de weg en de veiligheidsmaatregelen die daarvoor genomen moeten worden.

In de volgende sessie gaat de groep passende oplossingsrichtingen verkennen.

3. Materiaalkennis
Hoe beschikken wij over parate kennis van het 'materiaal' waarmee wij werken en gedurende ons werk tegenkomen? Belemmeringen en ambities zijn genoteerd.

Geconcludeerd kan worden dat we allemaal met het 'netwerk in de grond' te maken hebben en dat diverse disciplines elkaar in dit netwerk vaak tegenkomen. Vaker samenwerken en meer weten van materialen die collega's van andere bedrijven gebruiken, levert waardevolle inzichten op voor een veilige werkwijze.

Een centraal aanspreekpunt in elke organisatie voor de diverse materialen en situaties is daarbij wenselijk. Dit sluit aan bij het concept 'ABS Legend App' van de TechCrossOver die eerder plaatsvond in 2017. Er is besloten om hierover door te denken en in de app de voorgaande drie elementen te laten terugkomen.

4. Innovatieve manieren van leren
Vijf mannen met verschillende functies binnen vijf bedrijven maakte deelden kennis er ervaringen. Technici leren dagelijks nieuwe dingen. De manier waarop er geleerd wordt kon in hun ogen wel beter. Mogelijke verbeteringen in de inrichting van mentorprogramma's, de communicatie tussen de binnen- en buitendienst, en de wijze waarop technici kunnen doorgroeien binnen de organisatie. Tijdens de volgende bijeenkomst duiken we verder in deze uitdagingen en gaan we aan de slag met mogelijke oplossingen.

Ruud Rikmanspoel (Cogas) over de eerste dag van de TechCrossOver:

"Grappig om te zien dat je allemaal tegen dezelfde problemen aanloopt. We hebben meer raakvlakken dan ik dacht!"

Tijdens de volgende bijeenkomst - op vrijdag 29 september bij Hosting Partner Cogas - gaan de teams met concrete voorstellen aan de slag.

Wil je meer weten?
Kijk dan op de website van Project CrossOver of mail Sabine de Zeeuw.