Wij delen kennis en ervaringen

De WENB heeft een mantelcontract afgesloten met Zilveren Kruis voor circa 70.000 verzekerden: 70 werkgevers in zes sectoren. Door deze schaalgrootte en de gerichte actie op de aangesloten sectoren worden mooie resultaten geboekt.

logo Zilveren Kruis met pay-off

Mede dankzij de mantel voor ziektekostenverzekering:

 • is een platform duurzame inzetbaarheid tot stand gekomen, met jaarlijkse terugkerende netwerkbijeenkomsten duurzame inzetbaarheid en een online platform waar veel informatie te vinden is. We delen kennis en good practices, waarbij de leden van de vereniging ook inspiratie en nieuwe ideeën opdoen. Dit leren en inspireren vindt plaats vanuit de wetenschap en de adviespraktijk.

 • worden in samenspraak met bedrijven diverse innovatieve en (inter)sectorale pilots en (onderzoeks)projecten uitgevoerd. Mooie voorbeelden hiervan zijn Project CrossOver, de 'Gesprekskaart duurzame inzetbaarheid voor leidinggevenden' en een behoeftenonderzoek naar het draagvlak onder de leden voor uitbreiding van (inter)sectorale inkoop van diensten om (langdurige) arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te voorkomen en de mobiliteit van medewerkers te bevorderen.

  Dit gebeurt sneller en makkelijker dan als aangesloten bedrijven dit zelf zouden moeten initiëren. Via onderzoek en pilots worden oplossingen gezocht en getest. Daarbij gaat het niet alleen om de effectiviteit, maar ook om de activatie en motivatie van verzekerden, om werk te maken van hun gezondheid, vitaliteit, ontwikkeling, loopbaan en mobiliteit.

 • kunnen met sectoranalyses (behoefte) en zorgconsumptieprofielen branche-specifieke problemen worden gedetecteerd en worden aangepakt.

 • is een benchmark verzuim & inzetbaarheid geïntroduceerd bij de aangesloten sectoren en bedrijven. Deze ondersteunt werkgevers om grip te krijgen op het verzuim en de inzetbaarheid van haar medewerkers. Door deze benchmark kunnen zij hun verzuimcijfers vergelijken met die van vergelijkbare organisaties en leren zij van elkaar door actuele inzichten, verklaringen en good practices.

 • is een 'Gezondheidsbudget' voor aangesloten bedrijven tot stand gekomen. Dit wordt veelal ingezet voor preventie van klachten en arbeidsongeschiktheid, maar steeds vaker ook voor mentale weerbaarheid en het 'gezond en fit halen van de eindstreep' door oudere medewerkers.

  Lees ook de casussen rond het thema duurzame inzetbaarheid.

 • leidt de schaalgrootte via het mantelcontract binnen de sectoren tot een professionelere aanpak en tot kostenvoordelen, o.a. door efficiency in de ontwikkeling van diensten.

 • worden werknemers actief gemotiveerd om deel te nemen aan gezondheids- en lifestyleprogramma’s.

 • nemen werkgevers een actievere houding aan door de grote dekkingsgraad binnen de sector of binnen een groep van werkgevers.

 • worden meerjarige programma’s en metingen mogelijk; de collectiviteitsafspraken zijn namelijk langdurig van aard.

 • wordt de sector extra aantrekkelijk voor de werknemer door realisatie van een extra (secundaire) arbeidsvoorwaarde voor de werknemer; zowel in de vorm van de (collectiviteits)korting als in de beschikbaarheid van maatwerkarrangementen of gezondheidsprogramma’s.

Meer weten?
Heeft u vragen over de collectieve ziektekostenverzekering, neemt u dan contact op met Pim Beljaars, senior beleidsadviseur.

Heeft u vragen over de verschillende tools en activiteiten rond het thema duurzame inzetbaarheid, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, programmamanager.