Wij delen kennis en ervaringen

TASPER BENEFIT MANAGER

Als onderdeel van het lidmaatschap biedt de WENB haar leden - in samenwerking met Tasper en tegen een aantrekkelijke korting - het pakket ‘Benefit Manager’ aan. Door uw medewerkers optimaal te informeren over hun mogelijkheden, zal hun waardering voor de arbeidsvoorwaarden en uw organisatie een positieve impuls krijgen.

Tasper gelooft in keuzevrijheid en autonomie voor medewerkers, vooral als het aankomt op arbeidsvoorwaarden. Hierop is de Benefit Manager dan ook gebaseerd: keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden, (fiscale) regelingen en budgetten. De Benefit Manager maakt informatie en keuzes op individueel niveau toegankelijk in een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke interface.

LEDENVOORDEEL
voorzijde folder ledenvoordeel Tasper

Tasper doet u in samenspraak met de WENB een extra scherp aanbod, met een verhoogd kortingspercentage ten opzichte van eerder gemaakte afspraken. U ontvangt nu een korting van 35% op de jaarlijkse licentiekosten. De kosten voor de implementatie zijn ook drastisch verlaagd.

Download het kostenoverzicht voor leden WENB en WWb (pdf, inloggen verplicht)

Heeft u vragen over deze collectieve service voor leden van de WENB of de WWb, neemt u dan contact op met Pim Beljaars, senior beleidsadviseur.

Een aantrekkelijk pakket
De Benefit Shop wordt ingericht op basis van de regelingen die zijn opgenomen in de geldende cao voor de betreffende sector. Uiteraard is het mogelijk om aanvullende wensen te faciliteren. Omdat de WENB en Tasper veel waarde hechten aan een goede integratie met payroll en HR-systemen, zal de software geïntegreerd worden. Standaard integreren we met het payroll-, HR- en verlofsysteem van de organisatie. Indien gewenst kan uitwisseling met aanvullende systemen opgezet worden.

Gebruiksvriendelijk
De WENB stelt hoge eisen aan de gebruiksvriendelijkheid van het keuzesysteem. Hieraan levert de techniek ‘Single Sign On’ (SSO) een belangrijke bijdrage: na te hebben ingelogd in de systemen van uw eigen organisatie worden uw medewerkers automatisch herkend in de Benefit-module en kunnen zij daar direct mee aan de slag. Indien SSO niet mogelijk is, verloopt de authenticatie door middel van de invoer van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

WAARUIT BESTAAT DE BENEFIT MANAGER?

Het pakket ‘Benefit Manager’ bestaat uit drie onderdelen, die hieronder beknopt worden toegelicht.

1) Benefit Shop
Binnen deze module kan de medewerker aan de hand van het keuzebudget zijn arbeidsvoorwaarden samenstellen. Ongeacht of u keuzebudget(ten), cao-à-la-carte of een combinatie hiervan aanbiedt aan uw medewerkers. Het voordeel is dat de arbeidsvoorwaarden bewust worden gekozen en perfect bij de medewerker passen.

2) Employee Benefit Statement
Deze module biedt de medewerker een gepersonaliseerd overzicht van alle arbeidsvoorwaarden met de bijbehorende waarde. Dit betreft zowel de bekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar juist ook arbeidsvoorwaarden waarover minder bekend is: een bonusuitkering, kerstpakket of een verjaardagscadeau. De module voorziet ook in simulatiemogelijkheden voor veranderende arbeidsvoorwaarden, waardoor zichtbaar wordt welke financiële gevolgen meer of minder werken kan hebben.

3) Zorgverlof
Conform de Wet Arbeid en Zorg heeft elke medewerker recht op zorgverlof. In deze module wordt de gehele WAZO-regeling op een overzichtelijke manier gepresenteerd. De medewerker kan zelf verlof aanvragen en direct inzicht krijgen welke financiële consequenties hiermee gepaard gaan.

MEER INFO EN DOWNLOADS
logo Tasper - 465 px

Informatie over de functionaliteiten van Tasper
Heeft u vragen over het pakket Benefit Manager of een van de modules, neemt u dan contact op met de accountmanagers van Tasper: telefoon (0570) 62 42 50 of per e-mail: info@tasper.nl, onder vermelding van ‘WENB aanbieding Benefit Manager’. Desgewenst maken zij graag een afspraak met u voor een toelichting of een presentatie van het pakket.

Meer informatie over de dienstverlening van Tasper vindt u op de website van Tasper.

Via onderstaande links kunt u de documenten downloaden van ons ledennet (inloggen verplicht). Beschikt u niet over inloggegevens, neemt u dan contact op met ons secretariaat.

Download het kostenoverzicht (pdf, inloggen verplicht)

Download de folder ledenvoordeel Tasper (pdf)