Wij delen kennis en ervaringen

Samenvatting aanbod verzekering en advies bij Eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet

Om u als lid te ondersteunen bij de besluitvorming om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de Ziektewet (ZW) en Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en dit risico mogelijk te verzekeren hebben de WENB en de WWb de volgende mantelovereenkomsten gesloten:

 • 2% korting op de werkgeverspremie bij Achmea Zilveren Kruis voor bedrijven met minder dan 300 werknemers.
 • 5% korting op de werkgeverspremie bij Loyalis en 5% extra combinatiekorting bij afname van meerdere verzekeringen.
 • 15% korting bij Schouten Zekerheid op een analyse of het voor u voordelig is om eigenrisico drager te worden of te blijven.

Het proces
Houdt u er rekening mee dat als u een aanvraag voor ERD per 1 januari wil indienen, deze voor 1 oktober van het jaar ervoor bij de belastingdienst binnen moet zijn, inclusief een positief advies van uw ondernemingsraad. De WENB en de WWB hebben het volgende voor u kunnen afspreken:

 1. Aanbod Achmea Zilveren Kruis
  Bedrijven met minder dan 300 werknemers die lid zijn van WENB/WWB krijgen een mantelkorting van 2% op de door Achmea vastgestelde individuele werkgeverspremie. Voor grotere bedrijven doet Achmea een individueel aanbod. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kroeze, senior accountmanager grootzakelijke markt, telefoon: (06) 514 098 22.

 2. Aanbod Loyalis
  Bij Loyalis kunt u als werkgever een WGA ERD conventionele verzekering, een ZW ERD verzekering of een WGA ERD stop-loss-verzekering afsluiten. Heeft u minder dan 100 werknemers en wilt ueen WGA ERD conventionele verzekering sluiten, dan dient u daarbij ook een Loyalis ZW ERD verzekering af te sluiten. Vanaf 100 werknemers bent u enkel verplicht om eigen risicodrager te zijn voor de Ziektewet. Vanaf 250 werknemers kunt u de WGA ERD stop-loss-verzekering sluiten. Voor alle verzekeringen geldt een WENB mantelkorting van 5% op de voor u berekende verzekeringspremie.

  Neemt u meer dan een verzekering af, dan is er additioneel een combinatiekorting van 5%. Deze combinatiekorting geldt niet voor de AOV/IPAP-verzekering in verband met de scherpe prijsstelling van deze verzekering.
  Bij afname van de WGA ERD of ZW ERD-verzekering heeft u ook recht op re-integratiesubsidie.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Klaassen, accountmanager bij Loyalis, telefoon:  (06) 532 929 15.

 3. Aanbod Schouten Zekerheid
  Schouten Zekerheid kan u helpen met het beantwoorden van de vraag of u ERD voor arbeidsongeschiktheid wilt worden of dit wenst te blijven. Of bij de afweging of u ERD voor de Ziektewet wilt worden of blijven. Als werkgever ontvangt u een korting van 25% op de WGA Risico-analyse van Schouten Zekerheid.

  Download de folder ledenvoordeel WENB 'WGA Risico Analyse' (Schouten Zekerheid, pdf)

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonieke Zwennes, specialist zorg & inkomen, telefoon: (010) 288 49 82.


Voor vragen over dit ledenvoordeel kunt u contact opnemen met Pim Beljaars, senior beleidsadviseur voor de WENB en de WWb.