Wij delen kennis en ervaringen

Samenvatting aanbod verzekering en advies bij Eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet

Om u als lid te ondersteunen bij de besluitvorming om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de Ziektewet (ZW) en Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en dit risico mogelijk te verzekeren hebben WENB/WWB de volgende mantelovereenkomsten gesloten:

 • 2% korting op de werkgeverspremie bij Achmea Zilveren Kruis voor bedrijven met minder dan 300 werknemers.
 • 5% korting op de werkgeverspremie bij Loyalis en 5% extra combinatiekorting bij afname van meerdere verzekeringen.
 • 15% korting bij Schouten Zekerheid op een analyse of het voor u voordelig is om eigenrisico drager te worden of te blijven.

Het proces
Houdt u er rekening mee dat als u een aanvraag voor ERD per 1 januari wil indienen, deze voor 1 oktober van het jaar ervoor bij de belastingdienst binnen moet zijn, inclusief een positief advies van uw ondernemingsraad. De WENB en de WWB hebben het volgende voor u kunnen afspreken:

 1. Aanbod Achmea Zilveren Kruis
  Bedrijven met minder dan 300 werknemers die lid zijn van WENB/WWB krijgen een mantelkorting van 2% op de door Achmea vastgestelde individuele werkgeverspremie. Voor grotere bedrijven doet Achmea een individueel aanbod. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kroeze, senior accountmanager grootzakelijke markt, telefoon: (06) 514 098 22.

 2. Aanbod Loyalis
  Bij Loyalis kunt u als werkgever een WGA ERD conventionele verzekering, een ZW ERD verzekering of een WGA ERD stop-loss-verzekering afsluiten. Heeft u minder dan 100 werknemers en wilt ueen WGA ERD conventionele verzekering sluiten, dan dient u daarbij ook een Loyalis ZW ERD verzekering af te sluiten. Vanaf 100 werknemers bent u enkel verplicht om eigen risicodrager te zijn voor de Ziektewet. Vanaf 250 werknemers kunt u de WGA ERD stop-loss-verzekering sluiten. Voor alle verzekeringen geldt een WENB mantelkorting van 5% op de voor u berekende verzekeringspremie.

  Neemt u meer dan een verzekering af, dan is er additioneel een combinatiekorting van 5%. Deze combinatiekorting geldt niet voor de AOV/IPAP-verzekering in verband met de scherpe prijsstelling van deze verzekering.
  Bij afname van de WGA ERD of ZW ERD-verzekering heeft u ook recht op re-integratiesubsidie.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Klaassen, accountmanager bij Loyalis, telefoon:  (06) 532 929 15.

 3. Aanbod Schouten Zekerheid
  Schouten Zekerheid kan u helpen met het beantwoorden van de vraag of u ERD voor arbeidsongeschiktheid wilt worden of dit  wenst te blijven. Of bij de afweging of u ERD voor de Ziektewet wil worden of blijven. Als werkgever ontvangt u een korting van 25% op de WGA Risico-analyse van Schouten Zekerheid.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonieke Zwennes, specialist zorg & inkomen, telefoon: (06) 504 997 98.


Voor vragen over dit ledenvoordeel kunt u contact opnemen met Pim Beljaars, senior beleidsadviseur voor de WENB en de WWb.