Wij delen kennis en ervaringen

BENCHMARK VERZUIM EN INZETBAARHEID

Sinds 2018 biedt de WENB haar leden de 'benchmark verzuim en inzetbaarheid' aan. Een  onafhankelijk, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig onderzoek met rapportages van relevante HR-kengetallen, waarmee de effectiviteit en het succes van interventies meetbaar wordt. Dit aanbod geldt ook voor de leden van de WWb.

Verzuimpercentage naar duurklasse - 930 pxVerzuimpercentage naar duurklasse

Samenwerking met Vernet
Voor de benchmark verzuim en inzetbaarheid werkt de WENB samen met 'Vernet'. Deze organisatie is specialist in verzuimbenchmarking en bedient 70% van de zorgsector. Zij werken met geautomatiseerde softwarekoppelingen om ruwe (onbewerkte) data uit een personeelsinformatie- of salarissysteem te halen en vervolgens zelf op te bouwen in een eigen database. Zo kunnen zij diverse datastromen standaardiseren en met elkaar vergelijken.

Voor de berekening van verzuim maakt Vernet gebruik van de standaard voor verzuimregistratie (1996). De organisatie is ISO-gecertificeerd als het gaat om de beveiliging van persoonsgegevens.

LEDENVOORDEEL
logo Vernet - 465 px

Een lage drempel voor kennismaking
Voor het jaar 2018 zal de WENB de totale kosten van deze nieuwe benchmark op zich nemen, zodat de leden uit de verschillende sectoren (ook de waterbedrijven van de WWb) met deze nieuwe manier van benchmarking kunnen kennismaken.

De WENB maakt gebruik van het instrument dat Vernet al heeft ontwikkeld voor andere sectoren, waardoor het wiel niet opnieuw hoeft worden uitgevonden.

Keuzemogelijkheden en aanvullend onderzoek
Vernet biedt keuzemogelijkheden voor hetgeen in beeld gebracht zal worden, in de vorm van bouwblokken die de sectoren zelf kunnen kiezen. Ook is het mogelijk om in de toekomst - naar behoefte en in gezamenlijkheid - nieuwe gegevens toe te voegen.

Vernet biedt ook de mogelijkheid om aanvullend onderzoek te doen, door ook afdelingen binnen organisaties met elkaar te vergelijken; zolang deze groot genoeg zijn om de privacy van medewerkers te kunnen waarborgen.

Jaarprogramma Vernet voor verzuim en inzetbaarheid
Naast rapportages met kwartaal- en voortschrijdende cijfers biedt de WENB in samenwerking met Vernet tevens een jaarprogramma aan met (online) bijeenkomsten, waarin leden inspiratie kunnen opdoen en kennis met elkaar kunnen delen. Door dit aanbod is het mogelijk om het juiste gesprek te voeren over het verhaal achter de cijfers, en hieruit lering te trekken ten behoeve van het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid.

Lees meer over het jaarprogramma 2018 (website Vernet)

AANMELDEN EN INSPIRATIE OPDOEN
Dynamiek in de branche - 930 pxDynamiek in een branche

Aanmelden en instructies

Inspiratie opdoen?

Jaarprogramma verzuim en inzetbaarheid
Deelname aan dit jaarprogramma is vrijblijvend en u kunt zelf bepalen hoe (en hoe intensief) uw organisatie hieraan deelneemt.

Desgewenst informeert Vernet u over alle activiteiten binnen het jaarprogramma. Na aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u elke maand informatie over bijeenkomsten die voor de komende maanden gepland zijn en korte verslagen van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief jaarprogramma (website Vernet)

Aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Vernet

Heeft u zelf een idee voor een activiteit of wilt u een thema inbrengen, aarzel niet en laat het ons weten per e-mail.

Vragen over deelname vanuit de WENB of de WWb?
Heeft u vragen over de bijdragen van de WENB aan dit ledenvoordeel, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel.