Wij delen kennis en ervaringen

Speerpunt 3 - bevorderen van gezondheid en vitaliteit

Met het oog op het verouderen van de werkende populatie en het langer doorwerken in verband met de verhoogde AOW-leeftijd, blijft gezondheid en vitaliteit een belangrijk thema, zowel in preventieve als in curatieve zin. Dit geldt in het bijzonder voor medewerkers die in hun werk langdurig te maken hebben met een hoge fysieke belasting, een hoge psychosociale belasting (o.a. werkdruk), medewerkers in ploegendiensten, maar ook voor medewerkers die al te kampen hebben met klachten en uitval uit het werk.

Synergie

De WENB faciliteert haar leden:

  • Behoeftenonderzoek onder leden naar draagvlak voor (inter)sectoraal aanbod van diensten op het gebied van preventie, curatie en versterking van gezondheid & vitaliteit van medewerkers en vanuit die behoefte komen tot (inter)sectoraal aanbod. Link naar nieuwsbericht op website.
  • Faciliteren/stimuleren van (inter)sectoraal onderzoek/pilots ter bevordering, behoud en/of versterking van de gezondheid & vitaliteit van medewerkers.
  • Onderzoek naar geschikte parameters voor benchmarken van gezondheid en vitaliteit ten behoeve van te ontwikkelen dashboard DI.

Heeft u vragen over hetgeen de WENB initieert op het gebied van duurzame inzetbaarheid, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider.

Zorgcontract met Zilveren Kruis

We proberen het collectieve zorgcontract met Zilveren Kruis zo optimaal mogelijk te benutten.

Present

Dit zorgcontract biedt verschillende mogelijkheden om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen:

  1. 'Present!': een arbeidsgerelateerd werkgeverspakket om gezondheidsmanagement bij bedrijven te ondersteunen. Dit pakket bestaat uit een diversiteit aan interventies, workshops en trainingen van speciaal geselecteerde aanbieders. Naast inkoopvoordeel ontvangt u van Zilveren Kruis tot maximaal 50% vergoeding op deze interventies, workshops en trainingen. Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met de werkgeversdesk van Zilveren Kruis, telefoon: (038) 456 69 87.

  2. Gezondheidsbudget: jaarlijks is voor de leden van de WENB en de WWb een budget beschikbaar om de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Meer informatie?

Convenant

De adviseurs Gezond Ondernemen van Zilveren Kruis beantwoorden graag uw vragen over inzet van 'Present!' en het Gezondheidsbudget:

Links naar webpagina's Gezondheidsbudget

Spelregels en aanvraagformulier Gezondheidsbudget

Webinar over (inzet van) het Gezondheidsbudget

Nieuwsbericht 'Eerste voucher Gezondheidsbudget 2017 uitgereikt aan Alliander'

Nieuwsbericht 'Eerste voucher Gezondheidsbudget 2016 uitgereikt aan Meerlanden

Nieuwsbericht 'Gezondheidsbudget 2016 voor projecten duurzame inzetbaarheid en gezondheid van medewerkers'

Projecten Gezondheidsbudget 2016