Wij delen kennis en ervaringen

Project Fit to Fit in

Hoe houd ik mijn werknemers duurzaam inzetbaar? In deze tijd van een toenemende vergrijzing en ontgroening, snel veranderende arbeidsrelaties en werkeisen en de noodzaak om langer door te werken is dat voor veel organisaties een grote uitdaging.

Daarom hebben de WENB en de WWb een project gestart om duurzame inzetbaarheid voor onze leden te bevorderen en te ondersteunen: 'Fit to Fit in'.

Door het initiëren van innovatieve ideeën, praktische oplossingen en het delen van kennis en ‘best practices’ beogen we sectoren en individuele leden voorruit te helpen met duurzame inzetbaarheid. De ondersteuning richt zich op verschillende thema’s onder de noemer duurzame inzetbaarheid, afgezet op de behoefte van onze leden. Daar waar mogelijk zoeken we de aansluiting bij bestaande initiatieven en bij de vormgeving en uitvoering van ondersteuning zoeken we geschikte partners.

Onder de paraplu van het project van Fit to Fit in lopen een aantal trajecten en organiseren we een aantal bijeenkomsten:

  • Ontwikkeling van concrete hulpmiddelen
  • Samenwerking met Achmea
  • Samenwerking met Sport en Zaken
  • Bijeenkomsten
        
    Present voor de leden van de WENB en de WWb
    'Present' is een arbeidsgerelateerd werkgeverspakket met meer dan 90 zorgoplossingen. Deze bevinden zich op het gebied van verzuimbeheersing, re-integratie en preventie. Voor de meeste oplossingen in Present geldt een vergoeding die oploopt van 10 tot maximaal 50%. Meer informatie over Present vindt u op de website van Zilveren Kruis. Bekijk ook de extra vergoedingen voor Present per 1-1-2015.

Gezondheidsbudget WENB-WWb en Zilveren Kruis
Voor projecten die niet vanuit Present gefinancierd kunnen worden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het gezondheidsbudget WENB-WWb, dat beschikbaar is gesteld door Zilveren Kruis. Meer informatie over de spelregels en mogelijkheden van het gezondheidsbudget vindt u op de website van het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid.
    
Netwerkbijeenkomsten Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid
Als lid van de WENB of de WWb kunt u deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten georganiseerd door het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Deze netwerkbijeenkomsten staan in het teken van 'halen en brengen'. Dit betekent dat wij regelmatig leden van de WENB en de WWb uitnodigen om iets te vertellen over een project rondom het thema duurzame inzetbaarheid (brengen) maar ook experts in het veld uitnodigen voor een expert talk (halen).

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat de WENB en de WWb in het kader van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel.