Wij delen kennis en ervaringen

Speerpunt 1 - bevorderen van de eigen regie van medewerkers

Vrijwel alle leden van de WENB en de WWb staan voor de vraag wat er gedaan kan worden om de eigen regie bij medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Natuurlijk kunnen organisaties allerlei maatregelen en faciliteiten aanbieden – en dat doen ze ook – maar de uiteindelijke keuze wat een individuele medewerker gaat doen, kan de medewerker alleen zelf maken.

Eigen_regie

Eigen verantwoordelijkheid nemen – zelf het stuur in handen nemen, keuze maken en tot actie komen en het gedrag blijven vertonen – noemen we ‘eigen regie’ (Tinka van Vuuren et al. 2016). Het draait hier om het bewerkstelligen van een duurzame gedragsverandering bij medewerkers.

Werkgevers faciliteren verandering
Om die gedragsverandering daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen, is het voor organisaties van belang dat zij hierin ook iets doen door te veranderen en maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door aanpassingen in de HR-cyclus, het werkproces en de cultuur van de organisatie. Of door implementatie van nieuwe leiderschapsstijlen waarin stimuleren en coachen van medewerkers centraal staan.

WENB ondersteunt/faciliteert leden met initiatieven die inzetten op het daadwerkelijk bevorderen van eigen regie van medewerkers.

CrossOver

Een intersectoraal programma, waarin professionals van verschillende organisaties en sectoren gezamenlijk oplossingen bedenken voor uitdagingen op de werkvloer. Daarbij betrekken ze collega’s uit verschillende lagen van hun organisaties.

CrossOver

Dit programma draagt bij aan de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers, brengt hen in beweging (gedrag) en het maakt het mogelijk om over de grenzen van de eigen afdeling (of het team) en over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. Deze CrossOvers worden voor diverse doelgroepen georganiseerd.

Lees meer over CrossOver

Pilots duurzame inzetbaarheid

De WENB initieert pilotprogramma's om te stimuleren dat medewerkers eigen regie nemen op duurzame inzetbaarheid, door initiatieven gericht op bewustwording en gedragsverandering.

Pilots

Aanbod pilot programma Synergy
Een digitaal e-learningsprogramma, waarmee stakeholders de eigen regie van medewerkers kunnen bevorderen en waarmee de dialoog over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker op gang gebracht kan worden.

Stimuleren/faciliteren van (inter)sectorale pilot(s)
Deze pilotprojecten zijn bedoeld om de eigen regie van medewerkers in het werken aan duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Heeft u hiervoor met concrete ideeën, dan vernemen wij dit graag.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid.