Wij delen kennis en ervaringen

Speerpunt 4 - bevorderen van benchmarks en effectiviteit DI

De WENB signaleert dat haar leden steeds weer terugkomen op de vraag: "in hoeverre zijn interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid effectief?". En waarom je in duurzame inzetbaarheid zou moeten investeren. Hoe verhouden de resultaten van de eigen organisatie zich tot andere bedrijven uit de sector?

Budget

De leden willen de prestaties van hun bedrijven kunnen vergelijken met anderen. De verantwoordelijken voor duurzame inzetbaarheid zijn nog onvoldoende in staat om - zowel vooraf als achteraf - te laten zien wat de kosten en baten van interventies voor duurzame inzetbaarheid zijn.

Daarom zet de WENB zich in de komende jaren weer in om initiatieven waarmee de resultaten van DI-initiatieven ‘hard gemaakt' kunnen worden (zoals de 'business value case) en voor meer mogelijkheden om voor duurzame inzetbaarheid te kunnen benchmarken.

Voorbeelden van initiatieven op het gebied van DI

De WENB verkent continu de mogelijkheden om beter te benchmarken en de effectiviteit van interventies duurzame inzetbaarheid te optimaliseren.

Dashboard

Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Een nieuwe benchmark verzuim én inzetbaarheid
  Het webinar 'Benchmark verzuim en inzetbaarheid', dat op 6 februari 2018 online plaatsvond, kunt u in zijn geheel bekijken. De opname bevat alleen geluid en de presentatie, dus geen camerabeelden. De eerste dertig seconden van de opname ziet u geen beeld, maar hoort u Floor van den Heuvel spreken.

  Download de presentatie (pdf)
  Lees meer over de nieuwe benchmark
  Voordelen en aanmelding voor deze benchmark

  We hopen dat we u wilt deelnemen aan de benchmark en/of het jaarprogramma. In 2018 neemt WENB de kosten hiervan voor haar rekening. Heeft u vragen over deze benchmark, neemt u dan contact op met Leila Haqi (Vernet), telefoon: (020) 422 97 71 of met Floor van den Heuvel.

 2. Een onderzoek om te komen tot een 'business value case' voor de diverse stakeholders binnen organisaties die zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid. Hiermee kan vooraf draagvlak gecreëerd worden voor interventies ter bevordering van DI, maar ook achteraf de effectiviteit (meerwaarde) van interventies worden aangetoond. Dit onderzoek is inmiddels opgestart.

 3. Een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van innovatieve interventies en programma’s, zoals bijvoorbeeld Synergy (toegepast bij het bevorderen van de eigen regie van medewerkers en het bevorderen van de dialoog over DI) en CrossOver.

 4. Een verkenning van de behoefte (nut of zelfs noodzaak?) van een (inter)sectoraal 'Dashboard DI', om helder en betrouwbaar inzicht te krijgen van de stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de eigen organisatie, en van de prestaties ten opzichte van andere bedrijven in de sector.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid.