Wij delen kennis en ervaringen

Speerpunt 2 - bevorderen van de dialoog over DI

Veel bedrijven vragen zich af hoe zij de dialoog over duurzame inzetbaarheid tussen de stakeholders binnen hun organisatie op gang kunnen brengen en houden. Ook vragen zij zich af hoe leidinggevenden een prettig en effectief gesprek over duurzame inzetbaarheid kunnen voeren met hun medewerkers. Welke thema’s kun je ter sprake brengen? En welke concrete vragen kun je stellen zonder dat medewerkers dit als bedreigend ervaren en een goed gesprek niet van de grond komt?

DI_icon_diap

Om de leden daarin te ondersteunen heeft de WENB in 2017 diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de stakeholders vanuit de organisaties (HR, OR en de lijn) met elkaar gesproken hebben over geschikte vragen voor leidinggevenden voor gesprekken over duurzame inzetbaarheid en het nemen van de eigen regie.

Op basis van deze uitkomsten hebben de leden gezamenlijk een 'Gesprekskaart DI voor leidinggevenden' ontwikkeld, die inzicht geeft in de aspecten van duurzame inzetbaarheid en concrete vragen aanreikt, die zij - in gesprek met hun medewerkers - kunnen gebruiken.

Lees het nieuwsbericht over de Gesprekskaart DI

Dialogen aangaan en levendig houden
De WENB signaleert dat de stakeholders van organisaties met elkaar in gesprek zijn over duurzame inzetbaarheid, maar merkt ook dat leden nog steeds worstelen met de vraag hoe zij de dialoog over DI - tussen leidinggevende en medewerker, binnen hun eigen organisatie - duurzaam op gang kunnen houden.

De WENB wil in de jaren 2018-2019 de dialoog over duurzame inzetbaarheid verder versterken binnen én tussen bedrijven. We stimuleren de stakeholders om elkaars perspectieven en gedeelde belangen te ontdekken en te begrijpen. En we streven ernaar om uiteindelijk een gezamenlijke taal, visie en ambitie te ontwikkelen.

Initiatieven die WENB faciliteert

Binnen organisaties:

  • Pilot met programma Synergy
    Een digitaal e-learningsprogramma, waarmee stakeholders de eigen regie van medewerkers kunnen bevorderen en waarmee de dialoog over duurzame inzetbaarheid tussen medewerker en leidinggevende op gang gebracht kan worden.

Tussen bedrijven en sectoren:

  • (Inter)sectorale pilots of initiatieven stimuleren en faciliteren, waarin de dialoog over duurzame inzetbaarheid bevorderd wordt, zoals het spelen van dialoogspellen.
  • Een 'Gesprekskaart DI voor medewerkers' ontwikkelen (eventueel ook voor de stakeholders), met terminologie en parameters die voor de doelgroep werkbaar is.
  • (Inter)sectorale netwerkbijeenkomsten, pilots en werkgroepen organiseren rond  specifieke onderdelen van duurzame inzetbaarheid, om de dialoog daarover te stimuleren.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid.