Wij delen kennis en ervaringen

Project CrossOver

Hier leest u alles over het project CrossOver. Dit is een intersectoraal programma. Organisaties lopen vaak tegen soortgelijke problemen aan. Dan ligt het voor de hand om niet ieder voor zich het wiel uit te vinden, maar problemen gezamenlijk - over de grenzen van bedrijven en sectoren heen - aan te pakken. 

We bekijken hoe de duurzame inzetbaarheid van werknemers, nu en in de toekomst, kan worden verhoogd. Door medewerkers uit verschillende organisaties op een slimme manier te laten samenwerken ontstaat een 'CrossOver'.

Samen werken aan innovatie
Met CrossOver bieden de werkgeversverenigingen WENB en WWb hun leden een innovatieve samenwerking aan. In dit programma bedenken professionals van verschillende organisaties en sectoren gezamenlijk oplossingen voor uitdagingen op de werkvloer. Daarbij betrekken ze collega’s uit verschillende lagen van hun organisaties. Zo wordt de duurzame inzetbaarheid van hen, de mensen om hen heen en de kennisdeling tussen bedrijven verhoogd. De deelnemers zijn door een netwerk met elkaar verbonden.

Als we kunnen toewerken naar een situatie waarin kennis op grotere schaal tussen bedrijven wordt uitgewisseld en waarin ruimte is voor innovatie, dan is dit positief voor heel Nederland!

Hoe ziet het programma eruit?
Deelnemers zijn young of experienced professionals. De teams werken aan een uitdagend thema, vijf maanden een vier uur per week, inclusief drie bijeenkomsten. De thema’s worden samen met de organisaties bepaald.

Voor leden van de WENB en de WWb
De WENB en de WWb bieden CrossOver aan voor alle leden. Bovendien wordt CrossOver ondersteund door de O&O fondsen en het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Filmpje over CrossOver
In 2 minuten weten wat CrossOver inhoudt?
Bekijk hier het filmpje.

CrossOver in de media
In juni 2016 verscheen het artikel 'Proeftuin voor vernieuwend samenwerken', over project CrossOver, in het magazine 'Werkgeven' van de AWVN.
Download het artikel in PDF-formaat (1,6 MB)

Website CrossOver
Op deze projectenwebsite vind je de laatste updates en verslagen van bijeenkomsten van de verschillende typen crossovers.

Meer informatie?
Wil je weten of CrossOver bij jouw organisatie past? Neem dan contact op met Josje Damsma, telefoon: (06) 449 059 57.

Een terugblik op de activiteiten

In het voorjaar van 2014 vond de eerste editie plaats. Inmiddels hebben er meerdere edities van CrossOver plaatsgevonden. Hieraan namen zowel young als experienced professionals deel. Zij bogen zich over diverse vraagstukken die spelen binnen de verschillende organisaties, zoals: Leiderschap van de Toekomst, Generatiemanagement, Slimme Radicale Oplossingen, De Klant is Koning! en Big Data.

CrossOver

In 2015 is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een CrossOver voor experienced professionals en naar een 'MonteursCrossOver'. Beide mogelijkheden zijn positief beoordeeld door de leden. De experienced professionals nemen deel sinds de vijfde editie van CrossOver en de eerste editie van de MonteursCrossOver heeft inmiddels plaatsgevonden.

In 2016 zijn de crossovers voortgezet en is de monteursversie omgedoopt in 'TechCrossOver'.

Al mooie resultaten geboekt
Hieronder een greep uit hetgeen CrossOver tot nu toe heeft bereikt:

  • De eerste CrossOvers zijn een succes: er is een netwerk gevormd tussen inmiddels 24 deelnemende organisaties. In één CrossOver ontstaan meer dan 3.000 nieuwe verbindingen tussen mensen.

  • Groei in persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De deelnemers hebben het als een leerzame ervaring ervaren en aangegeven dat ze er "energie van hebben gekregen". Deze energie hebben ze ook verspreid binnen hun organisaties. Zo geeft deelnemer Marjolein aan: “CrossOver was voor mij een leerzaam project. Ik heb mijzelf zowel inhoudelijk kunnen ontwikkelen, als meer op de relationele- en procesmatige kant.” Gemiddeld waarderen de deelnemers het project met een ruime 8.

  • Delta, Oaseo, Attero en Westland Infra ontwikkelden een cybersecurity awareness programma. Doorklikken op phisingmails daalde met 40% en 20% van de werknemers gebruikt nu de veiligwachtwoord-tool. Nuon en het Ministerie van Veiligheid en Justitie namen de aanpak al over.

  • Ook buiten de sectoren is CrossOver niet onopgemerkt gebleven. Het project is veelvuldig in de media geweest (o.a. bij RTL Nieuws). CrossOver is gepresenteerd aan minister Jet Bussemaker van OCW. Bovendien was CrossOver finalist bij de ESF-awards, waarbij het project is gepitcht aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Zowel (het Agentschap) SZW, de Europese Unie als de aanwezige organisaties waren lovend over de innovatieve aanpak over de sectoren heen.

  • De volgende bedrijven hebben reeds deelgenomen en staan achter CrossOver: Enexis, Vitens, Cyclus, Alliander, Oasen, Attero, Delta, Westland Infra, Evides, EPZ, Brabant Water, Kabelnoord, Twence, PWN, WML, Twente Milieu, Waterbedrijf Groningen, Meerlanden, Kabelnoord, HVC, TenneT, Afvalzorg, Twence, en GDF Suez.