Wij delen kennis en ervaringen

Project CrossOver

Het intersectorale project 'CrossOver' kent inmiddels verschillende edities, maar de opzet is nog dezelfde: medewerkers uit verschillende organisaties werken op een slimme manier samen. Daardoor ontstaan waardevolle crossOvers. We bekijken hoe de duurzame inzetbaarheid van werknemers, nu en in de toekomst, kan worden verhoogd.

Crossover Vitens 30-03-50_930px

Organisaties lopen vaak tegen soortgelijke problemen aan. Dan ligt het voor de hand om niet ieder voor zich het wiel uit te vinden, maar problemen gezamenlijk - over de grenzen van bedrijven en sectoren heen - aan te pakken.

Samen werken aan innovatie
Met CrossOver bieden de WENB en de WWb hun leden een innovatieve samenwerking aan. In dit programma bedenken professionals van verschillende organisaties en sectoren gezamenlijk oplossingen voor uitdagingen op de werkvloer. Daarbij betrekken ze collega’s uit verschillende lagen van hun organisaties. Zo wordt de duurzame inzetbaarheid van hen, de mensen om hen heen en de kennisdeling tussen bedrijven verhoogd. De deelnemers zijn door een netwerk met elkaar verbonden.

Als we kunnen toewerken naar een situatie waarin kennis op grotere schaal tussen bedrijven wordt uitgewisseld en waarin ruimte is voor innovatie, dan is dit positief voor heel Nederland!

Hoe ziet het programma eruit?
Deelnemers zijn young of experienced professionals. De teams werken aan een uitdagend thema, vijf maanden een vier uur per week, inclusief drie bijeenkomsten. De thema’s worden samen met de organisaties bepaald.

Filmpje over CrossOver
In 2 minuten weten wat CrossOver inhoudt?
Bekijk hier het filmpje.

CrossOver in de media
In juni 2016 verscheen het artikel 'Proeftuin voor vernieuwend samenwerken', over project CrossOver, in het magazine 'Werkgeven' van de AWVN.
Download het artikel in PDF-formaat (1,6 MB)

Een terugblik op de activiteiten

Sinds 2014 hebben er diverse edities van 'CrossOver' plaatsgevonden, gericht op verschillende beroepsgroepen. Hieraan namen young - en experienced professionals deel.

CrossOver

Zij bogen zich over diverse vraagstukken die spelen binnen de verschillende organisaties, zoals: Het leiderschap van de toekomst, Generatiemanagement, Slimme radicale oplossingen, De Klant is Koning! en Big Data.

Samen met de projectorganisatie van CrossOver heeft de WENB verschillende vormen en edities van CrossOver geïnitieerd:

Voor leden van de WENB en de WWb
De WENB en de WWb bieden CrossOver aan voor alle leden. Bovendien wordt CrossOver ondersteund door de O&O fondsen en het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Dit initiatief maakt deel uit van het programma Duurzame Inzetbaarheid van de WENB en wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

Meer informatie?
Wil je weten of CrossOver bij jouw organisatie past? Neem dan contact op met Josje Damsma, telefoon: (06) 449 059 57.

Voor algemene vragen over Duurzame Inzetbaarheid kun je contact opnemen met Floor van den Heuvel.