Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb

Incidentele begrippen

Hieronder wordt een aantal belangrijke begrippen die incidenteel gebruikt worden in de cao-tekst en/of de bijlagen verklaard.

Arbeidsduurverkorting (ADV) opbouwen

Wanneer je volgens je rooster of werktijdenregeling feitelijk meer werkt dan gemiddeld 38 uur (geen overwerk) bouw je (tijdsevenredig) tijdcompensatie op.
Wanneer je feitelijk 40 uur per week werkt, bouw je dus twee uur ADV per week op. Opgebouwde ADV vervalt niet door ziekte.
Opgebouwde niet ingeroosterde ADV wordt behandeld als bovenwettelijk verlof. Je werkgever kan met de vakorganisaties hebben afgesproken dat niet-ingeroosterde ADV aan het Benefit Budget wordt toegevoegd.

Arbeidsduurverkorting (ADV) inroosteren

Je werkgever roostert ADV in, waardoor jouw feitelijke arbeidsduur in de roosterperiode gemiddeld 38 uur per week bedraagt.

Belangenbehartiging (bijstaan of vertegenwoordigen)

Bijvoorbeeld door een advocaat of iemand van je vakbond.

Kosten

Voorbeeld 1: Je kunt al betaalde theaterkaartjes niet teruggeven.
Voorbeeld 2: Je kunt een geboekte vakantie niet annuleren.

Partner

De partner zoals bedoeld in artikel 7.1 van het Pensioenreglement.

Pensioenreglement

Het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP

Pensioen (met pensioen gaan)

Onder pensioen worden naast het ABP Keuzepensioen ook verstaan het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP), pre-pensioen en FUR/FPU.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

Er is sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang als:

  • de huidige werkplek en het werk in alle redelijkheid en billijkheid niet zodanig kunnen worden aangepast dat de arbeidsongeschikte werknemer zijn functie naar behoren kan blijven uitoefenen, én:
  • er geen andere passende arbeid in de organisatie van de werkgever aanwezig.