Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb

Bijlage 6: berekening jubileumuitkering naar evenredigheid

 

In hoofdstuk 4 staan voorwaarden genoemd waaronder een werknemer recht heeft op een gedeeltelijke jubileum uitkering. Dit wordt de 'jubileumuitkering naar evenredigheid' genoemd.

De hoogte van de jubileumuitkering naar evenredigheid wordt bepaald door de diensttijd die is verstreken na de laatste jubileumuitkering die aan werknemer is uitgekeerd tot de datum van uittreden te relateren aan de diensttijd tussen het laatste jubileum en het volgende, als gevolg van het einde van het dienstverband niet meer te bereiken jubileum.

Wanneer het jubileum bij tien dienstjaren niet kan worden bereikt, wordt gerekend met de diensttijd die is verstreken vanaf de datum van in diensttreden. De diensttijd wordt naar boven afgerond in hele maanden. Het percentage dat behoort bij het volgende, niet meer te bereiken jubileum wordt vermenigvuldigd met de aldus bepaalde breuk.

Een voorbeeld:

Het dienstverband van een werknemer van 55 jaar met 35 dienstjaren (420 maanden) wordt beëindigd wegens volledige arbeidsongeschiktheid. Vijf jaar geleden heeft hij 1,5 maandsalaris ontvangen in verband met zijn 30-jarig jubileum. Zijn jubileumuitkering naar evenredigheid wordt als volgt berekend:

  • sinds de vorige uitkering verstreken diensttijd tot het einde van het dienstverband: vijf jaar (60 maanden);
  • tijd tussen de vorige uitkering en het volgende, niet meer te bereiken jubileum: 10 jaar (120 maanden);
  • jubileumuitkering naar evenredigheid: 60/120 * 2 maandsalarissen = 1 maandsalaris.