Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb

Bijlage 2: toepasselijke bepalingen functiecontracten

 

Toepasselijke bepalingen functiecontracten

2.1.1 Arbeidsovereenkomst

2.1.2 Einde van de arbeidsovereenkomst

2.3 Standplaats en woonplaats

2.4 Andere werkzaamheden

2.5 Thuiswerken

2.6 Detachering

2.8.1 Belangenbehartiging

2.8.2 Onderzoek bij een ernstig vermoeden van misdrijf

2.8.3 Geheimhouding

2.8.4 Geen benadeling van je werkgever

2.8.5 Nevenwerkzaamheden

2.9 Disciplinaire maatregelen

2.10 Schorsing anders dan als disciplinaire maatregel

4.7 Reis- en verblijfkosten

5.1 Benefit Budget

6.5 Medische keuringen

6.6 Preventief medisch onderzoek

6.7 Bedrijfshulpverlening

7.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid

7.2 Arbeidsovereenkomst Aanvulling WW-uitkering bij werkloosheid als gevolg vanreorganisatie

7.5 Vergoeding van schade

7.6 Aanpassen functieniveau

7.7 Pensioen

8.2 Verlof voor vakbondsactiviteiten

8.3 Vakbondsfaciliteiten