Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb

Bijlage 10: verklaring cao NWb

 

De ondergetekenden:

de Werkgeversvereniging WENB
bureau gevestigd te Arnhem

FNV
gevestigd te Amsterdam

CNV Overheid en Publieke Diensten
gevestigd te Utrecht

VMHP-N
gevestigd te Arnhem


partij ter ene zijde

elk als partij ter andere zijde
  

VERKLAREN

De bijgaande Collectieve Arbeidsovereenkomst cao NWb, looptijd 1 november 2015 tot 1 mei 2018 te zijn aangegaan.

Aldus overeengekomen te .....  , d.d. ..... 2015


Werkgeversvereniging WENB
Maurits Derksen

FNV
Oskar van Rijswijk

CNV Overheid en Publieke Diensten
Arno Reijgersberg

VMHP-N
Otto Hoole