Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb
9

Hoofdstuk 9 - Werk en duurzame inzetbaarheid

 

9.1 DI-budget
9.2 Persoonlijk ontwikkelingsplan
9.3 Loopbaanscan

Duurzame inzetbaarheid (DI) is het vermogen om deel te nemen aan het arbeidsproces tot aan de (stijgende) pensioengerechtigde leeftijd. Jij bent zelf verantwoordelijk om duurzaam inzetbaar te blijven voor werk bij je werkgever of ergens anders en fit, gemotiveerd en competent te blijven presteren. Je werkgever steunt je daarbij door middel van de faciliteiten in dit hoofdstuk.

Deze regeling is een raamregeling die op bedrijfsniveau verder kan worden ingevuld.

9.1 DI-budget

  • Je werkgever stelt aan jou jaarlijks een DI-budget van 500 euro beschikbaar. Van jou wordt verwacht dat je ook zelf investeert in je inzetbaarheid. Wanneer je geld uitgeeft aan jouw persoonlijke DI-doel(en), dan ondersteunt je werkgever dit initiatief door je een vergoeding te betalen vanuit je DI-budget.
  • Wanneer jouw DI-doel een studie of opleiding is, die gericht is op het verwerven van inkomen uit (toekomstig) werk, dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen.
  • Bij andere DI-doelen vergoedt je werkgever je 2/3 deel van de kosten vanuit je DI-budget, tot een maximum van 500 euro. Wanneer in de fiscale regelgeving is bepaald dat de vergoeding belast moet worden uitbetaald, dan wordt de vergoeding gebruteerd. De bruto vergoeding wordt in mindering gebracht op het DI-budget.
  • Je mag het DI-budget drie jaar opsparen. Het budget van het eerste jaar vervalt na drie jaar. In het vierde jaar bouw je weer op, zodat het budget maximaal 1.500 euro bedraagt.
  • Het DI-budget is niet pensioengevend en wordt niet in geld uitgekeerd bij het einde van het dienstverband. Zorg daarom voor tijdige besteding aan DI-doelen.

naar boven

9.2 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Samen met je werkgever maak je ieder jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarbij kun je bijvoorbeeld bespreken voor welke DI-doelen jij je DI-budget wilt inzetten en welke opleidingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van je functie.

naar boven

9.3 Loopbaanscan

Je kunt je werkgever eenmaal in de vijf jaar vragen om een loopbaanscan te laten uitvoeren voor rekening van je werkgever.

naar boven