Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb
8

Hoofdstuk 8 - Werk en vakbonden

 

8.1 Bijdrage aan de vakbonden
8.2 Verlof voor vakbondsactiviteiten
8.3 Vakbondsfaciliteiten
8.4 Reorganisatie

8.1 Bijdrage aan de vakbonden

Een werkgever betaalt aan de gezamenlijke vakbonden 16 euro per jaar per werknemer. Het aantal werknemers op 1 januari van het jaar is bepalend.

naar boven

8.2 Verlof voor vakbondsactiviteiten

Als het bedrijfsbelang het toelaat, krijg je betaald verlof om op schriftelijk verzoek van een vakbond:

  • als bestuurslid of als afgevaardigde deel te nemen aan cursussen en bijeenkomsten van de in de statuten van de vakbonden geregelde organen: maximaal 26 dagen per kalenderjaar;
  • deel te nemen aan door de vakbond te geven vormings- en scholingsbijeenkomsten, voor zover de vorige alinea of de Wet op de ondernemingsraden hierin niet voorziet: maximaal vijf dagen per kalenderjaar.

naar boven

8.3 Vakbondsfaciliteiten

De werkgever en de vakbonden maken op bedrijfsniveau afspraken over communicatie door de vakbonden via het intranet van de werkgever. Ook maken zij afspraken over de gelegenheid  voorlichting te geven aan nieuwe werknemers tijdens hun opleidings- en inwerkactiviteiten.

naar boven

8.4 Reorganisatie

Die werkgever zal de vakbonden tijdig informeren als de gevolgen van een voorgenomen reorganisatie of bedrijfssluiting niet met de bestaande arbeidsvoorwaarden zijn op te vangen. In dat geval maken de werkgever en de vakbonden een sociaal plan.

naar boven