Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb
5

Hoofdstuk 5 - Werk en keuzes

 

5.1 Benefit Budget
5.2 Collectieve ziektekostenverzekering
5.3 Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

5.1 Benefit Budget

Met het Benefit Budget kun je jouw arbeidsvoorwaarden op maat samenstellen, afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Je kunt periodiek kiezen voor welke arbeidsvoorwaarden - anders dan geld - je jouw budget wilt gebruiken. Deze regeling is een raamregeling die op bedrijfsniveau in overleg met de vakorganisaties verder kan worden ingevuld.

Opbouw:

De volgende arbeidsvoorwaarden zijn standaard opgenomen in het maandelijkse Benefit Budget. De oorspronkelijke regelingen staan vermeld in bijlage 3.

naar boven

 

 % in Benefit Budget a)

Vakantie-uitkering b)  8,00%
Levensloopbijdrage c)  1,80%
Bovenwettelijk verlof d)  -
Bovenwettelijk verlof (basis)  2,00%
Boven overwerkgrens  0,80%
Leeftijdsverlof  0,40% - 1,60%
Overgangsregelingen leeftijdsverlof  0,40% - 1,20%
Doelgebonden verlof basis  0,40%

naar boven

a) De percentages in deze tabel gaan uit van een 38-urige werkweek.

b) De vakantie-uitkering wordt berekend over het salaris, exclusief vakantie-uitkering (artikel 4.9 oud).

c) De levensloopbijdrage wordt berekend over het salaris (artikel 4.8 oud).

d) De waarde van bovenwettelijk verlof wordt berekend over het schaalsalaris plus de vaste persoonlijke toelage (salaris per uur; artikelen 4.6 oud en 13.6 oud).

Je ontvangt de in geld omgerekende waarde van de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden iedere maand in jouw Benefit Budget.

Je werkgever kan onder andere aan het Benefit Budget toevoegen:

 • de waarde van de maandelijks toegekende ADV-uren;
 • de waarde van de overwerkuren boven 80 uren.

naar boven

Producten:

 • Je kunt jouw Benefit Budget maandelijks besteden aan de volgende producten: geld; extra verlofuren, een levensloopregeling, een fiscaal vriendelijke betaling van vakbondscontributie, reserveren in het Benefit Budget of pensioen.
 • Je werkgever kan hieraan nog andere producten toevoegen.

Ruilwaarde:

 • Als je een 38-urige werkweek hebt, kun je één extra uur verlof kopen voor 0,6% (1/165) van je schaalsalaris, plus eventuele vaste persoonlijke toelage.
 • Wanneer je een arbeidsovereenkomst hebt voor 40 uur, dan kost een extra uur 0,58% (1/173).

naar boven

Verlof:

 • Je kunt als aanvulling op je wettelijk verlof per kalenderjaar maximaal 216 extra verlofuren kopen.
 • Als nog andere verlofsoorten (boven het minimum) in het benefit budget zijn toegevoegd, kan voor jou een groter aantal te kopen verlofuren gelden. Het doel is dat je gekochte verlofuren opneemt in het kalenderjaar, waarin je ze hebt gekocht. Het gekochte verlof wordt bijgeschreven op jouw (digitale) verlofkaart.
 • Voor het opnemen van gekocht verlof gelden dezelfde regels als voor gewoon verlof.
 • Eenmaal gekocht verlof kan niet worden (terug)verkocht (ten behoeve van het Benefit Budget).

Reserveren:

 • Je kunt jouw maandelijkse Benefit Budget geheel of gedeeltelijk reserveren. Je kunt het gereserveerde bedrag later in het kalenderjaar gebruiken om er bijvoorbeeld een duurdere arbeidsvoorwaarde van te kopen of om een eenmalig bruto bedrag te laten uitkeren.
 • Gereserveerd budget dat je niet gebruikt, wordt aan het einde van het kalenderjaar in geld aan je uitbetaald. Alleen wanneer je hebt gekozen om budget te reserveren voor een uitkerig ineens van 8% in de maand mei (voorheen vakantiegeld), blijft deze reservering staan tot de uitbetaling in mei.

naar boven

Einde dienstverband:

 • Wanneer er bij het einde van je dienstverband nog geld in je Benefit Budget zit, wordt dit als (bruto)loon aan je uitbetaald.

Sociale verzekeringen:

 • Wanneer je kiest voor het product ‘geld’ of je laat je reservering uitbetalen, dan is dat (bruto)loon.

Pensioengrondslag:

 • Acht procent van het Benefit Budget is pensioengevend.

naar boven

5.2 Collectieve ziektekostenverzekering

 • Je werkgever heeft een collectieve ziektekostenverzekering waaraan jij en jouw gezinsleden kunnen deelnemen.
 • Wanneer je met pensioen bent, kunnen jij en je gezinsleden blijven deelnemen.
 • Je krijgt een werkgeversbijdrage van 360 euro bruto per jaar (of 30 euro per maand) als je deelneemt aan de collectieve verzekering van je werkgever en daarin ook een aanvullend pakket hebt gekozen.
 • Je krijgt de werkgeversbijdrage in evenredigheid met jouw deeltijdpercentage als je minder dan 50% in deeltijd werkt.

naar boven

5.3 Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Je kunt deelnemen aan een collectieve verzekering die je inkomen (gedeeltelijk) beschermt in het geval je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt (IPAP-verzekering). De premie daarvoor betaal je zelf.
 • Als je een IPAP-verzekering afsluit, dan ontvang je een tegemoetkoming in de premie van 0,25%-punt van je pensioengevend salaris.

naar boven