Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb
1

Hoofdstuk 1 - Over deze cao

De Werkgeversvereniging WENB uit Arnhem - namens de werkgevers - en FNV uit Amsterdam CNV Overheid en Publieke Diensten uit Utrecht VMHP-N uit Arnhem - elk voor de werknemers - hebben samen een collectieve arbeidsovereenkomst opgesteld.

1.1 Looptijd 
1.2 Werkingssfeer
1.3 Structuur
1.4 Naleving
1.5 Dispensatie
1.6 Ontheffing

1.1 Looptijd

Deze cao loopt van 1 november 2015 tot 1 mei 2018.

naar boven

1.2 Werkingssfeer

Onder de werkingssfeer van deze cao vallen werkgevers die in Nederland:

 1. elektriciteit, gas, warmte en/of koude transporteren en distribueren via het openbare elektriciteits-, gas- en/of warmte- of koudetransportnet;
 2. het openbare elektriciteits-, gas- en warmte- en/of koudetransportnet aanleggen, beheren en onderhouden;
 3. openbare verlichting aanleggen, beheren en onderhouden;
 4. aan deze activiteiten verbonden producten en diensten leveren, zoals meterdiensten en energieadvisering.

naar boven

1.3 Structuur

 1. Deze cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en zijn werknemers .
 2. De werkgevers hebben naast de cao NWb een eigen bedrijfscao. Hierin staan de afspraken tussen de cao-partijen op bedrijfsniveau over de salarisregeling, het Benefit Budget, de wacht- en storingsdienst en de overwerkgrens. 
 3. De bedrijfscao’s maken deel uit van deze cao.

naar boven

1.4 Naleving

 1. De werkgever past deze cao en de bedrijfscao toe voor al zijn werknemers.
 2. In een functiecontract (paragraaf 2.2) kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

naar boven

1.5 Dispensatie

In beginsel bepaalt de werkingssfeer de toepasselijkheid van deze cao voor een werkgever en zijn werknemers. Partijen bij deze cao kunnen op verzoek van een werkgever hierop een uitzondering maken. Als die werkgever behoort tot een groep waartoe ook een of meer werkgevers behoren die vallen onder de werkingssfeer van de cao PLb kunnen partijen hem dispensatie verlenen. Dan is niet meer deze cao voor die werkgever en zijn werknemers van toepassing, maar zullen de gevolgen voor werkgever en zijn werknemers worden geregeld bij een tussen die werkgever en de vakbonden af te sluiten overeenkomst.

naar boven

1.6 Ontheffing

 1. Een werkgever die van plan is lid te worden van de WENB kan ontheffing vragen van wat er in deze cao is geregeld over pensioen en sociale zekerheid.
 2. De dispensatiecommissie beoordeelt het verzoek om ontheffing.
 3. De dispensatiecommissie bestaat uit drie leden namens de WENB en drie leden namens de vakbonden. De WENB levert een secretaris aan de commissie.

naar boven