Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider energie netwerkbeheer
logo_nwb

Voorwoord

Dit is jouw collectieve arbeidsovereenkomst Netwerkbedrijven (cao NWb). Een goede cao, inspirerend en kader stellend voor een bedrijfstak waar het 'net' werken is met goede en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Het waarom en de doelen van onze cao zijn helder en duidelijk. Geen eindpunt, het is een vertrekpunt voor ontwikkeling en sociale innovatie.

Samen
Keuzevrijheid
Maatschappelijk relevant
Toekomstbestendig

Samen
Deze cao is van ons samen.
 
Vakbonden en werkgeversvereniging onderhandelen over jouw cao en ondertekenen namens hun leden. Wij doen dat samen. We werken niet los van elkaar aan eigen onderhandelingsuitgangspunten en strategieën, maar we spreken elkaar vroegtijdig en voortdurend vanuit de wens om richting te geven aan de strategische uitgangspunten van de sector. Dit doen wij om de collectieve arbeidsvoorwaarden van de netwerkbedrijven aantrekkelijker te houden en te laten aansluiten bij de veranderende behoeften.
 
We werken samen met jouw vertegenwoordigers in de medezeggenschap. De ondernemingsraden onderhandelen over jouw bedrijfsregelingen, de specifiek binnen jouw bedrijf passende aanvullingen op jouw pakket collectieve arbeidsvoorwaarden. Vanuit het Medezeggenschapsplatform Netwerkbedrijven (MPN) denken en doen jouw vertegenwoordigers in de medezeggenschap mee aan overleg over verbeteringen in de cao. Vakbonden en werkgevers werken samen met jouw ondernemingsraad aan verbeteringen van de bedrijfsregelingen.
 
Samen met je collega’s kun je de cao verbeteren. Als lid van een vakbond kun je je stem laten horen, maar ook via digitale enquêtes voor medewerkers en bijeenkomsten kun je meedenken en je mening geven over de inhoud van de cao NWb.
 
Vernieuwen en veranderen doen wij samen. Dialoog, flexibiliteit en wederkerigheid staan hierbij centraal. Wij hebben inzicht in en begrip voor elkaars ideeën, doelen en drijfveren.

naar boven

Keuzevrijheid
De cao NWb stelt kaders en geeft veel ruimte voor aanvullende en invullende afspraken. Van bedrijfsregelingen in elk netwerkbedrijf tot en met individuele keuzes en afspraken, die jij zelf kunt maken met je leidinggevende.
 
In het hoofdstuk 'werk en keuzes' biedt de cao NWb keuzeopties om per bedrijf en individueel wisselende pakketten van arbeidsvoorwaarden samen te stellen, die elk een gelijke waarde hebben.
 
Jij kunt zoveel mogelijk zelf de tijd en plaats van jouw werk regisseren. Werk is de lijst van geklaarde klussen en niet een vaste werkplek waar je aanwezig moet blijven.
Werk wordt meer rol- en taak-gerelateerd. Jij kunt daardoor beter kiezen hoe jouw werk meegroeit met de ontwikkeling van jouw kennis, ervaring en waar jij goed in bent.
 
De cao NWb stimuleert jouw ontwikkeling, creëert een omgeving waarin je (pro)actief kunt leren en biedt de zekerheid dat bij gelijkwaardige werkzaamheden jouw arbeidsvoorwaardenpakket ook gelijkwaardig blijft.

naar boven
 

Maatschappelijk relevant
Er is niets zo erg als je tijd te verspillen met onzinnig werk. In een netwerkbedrijf werk je aan iets goeds.
 
Jij zorgt met je collega’s voor de leveringszekerheid van energie. Om te voorkomen dat het milieu verder vervuilt en hulpbronnen schaars worden, is het nodig te investeren in duurzamere, maatschappelijk meer verantwoorde productie- en distributiemethoden. De netwerkbedrijven zijn de wegbereider van de energietransitie. Jouw werk staat middenin die veranderingen. Werk met betekenis.
 
De informatietechnologie maakt het gezamenlijk scheppen van waarde door meerdere partijen mogelijk. Niet alleen door werkgevers en werknemers maar ook samen met klanten, die producenten worden.
 
Netwerkbedrijven zijn maatschappelijk verantwoordelijke organisaties en handelen daar ook naar. Duurzaamheid staat centraal. Jij merkt dat ook aan jouw arbeidsvoorwaarden. Je bedrijf werkt duurzaam vanuit duurzame huisvesting. Jij kunt kiezen om niet alleen buiten je werk, maar ook vanuit je werk maatschappelijk mee te doen met maatschappelijke activiteiten, met vrijwilligerswerk samen met collega’s en aan co-creatie samen met klanten.
 
Jij kunt reisbewegingen beperken door vanuit huis te werken, te telewerken en te kiezen uit een ruime keuze aan werkplekken. Onvermijdelijke dienstreizen kun je duurzaam doen met het openbaar vervoer, fiets of een elektrisch voertuig.

naar boven
 

Toekomstbestendig
De organisatie van netwerkbedrijven is voortdurend in ontwikkeling. De techniek schrijdt voort, behoeften van klanten worden anders en jouw werk wordt digitaler en interactiever. Dit heeft invloed op de manier waarop wij werken. Werk verandert hierdoor razend snel en beïnvloedt ook jouw werk.
 
De cao stelt sociale innovatie centraal. Ook jij kunt groeien met deze (organisatie)ontwikkelingen en door innovatie slimmer, beter en anders werken. Jij krijgt de gelegenheid om je verder te ontwikkelen, te scholen, nieuwe competenties en werkervaring te vergaren, fit te blijven en een duurzame loopbaan te hebben. Kies jij ervoor om vrijwillig de sector te verlaten, dan kun je meer en betere competenties hebben dan toen je begon met werk bij het netwerkbedrijf. Je hebt hierdoor een betere positie op de arbeidsmarkt.
 
Door deze mogelijkheden te benutten, werk je mee om te voorkomen dat jij of jouw collega’s onvrijwillig werkloos (‘boventallig’) worden.
 
Jij kunt meedenken over en meewerken aan de toekomst van de netwerkbedrijven met de zekerheid dat je werk en inkomen ook in de toekomst behouden blijven.

naar boven