Wij delen kennis en ervaringen
O&O slider afval en milieu
GEO cao-vignet - 2 kleuren

Voorwoord

Dit is jouw collectieve arbeidsovereenkomst Grondstoffen Energie en Omgeving. Een cao met goede en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Samen
Ondertekening

Samen
Vakbonden en werkgeversvereniging onderhandelen over jouw cao en ondertekenen namens hun leden. Wij doen dat samen. We werken niet los van elkaar aan eigen onderhandelingsuitgangspunten en strategieën, maar we spreken elkaar vroegtijdig en voortdurend vanuit de wens om richting te geven aan de strategische uitgangspunten van de sector. Dit doen wij om de collectieve arbeidsvoorwaarden van de afval- en milieubedrijven aantrekkelijk te houden en aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de bedrijven en de behoeften van de medewerkers.

We werken samen met jouw vertegenwoordigers in de medezeggenschap. De ondernemingsraden onderhandelen over jouw bedrijfsregelingen, de specifiek binnen jouw bedrijf passende aanvullingen op jouw pakket collectieve arbeidsvoorwaarden. Vakbonden en werkgevers werken samen met jouw ondernemingsraad aan verbeteringen van de bedrijfsregelingen.
 
Samen met je collega’s kun je de cao verbeteren. Als lid van een vakbond kun je je stem laten horen, maar ook via digitale enquêtes voor medewerkers en bijeenkomsten kun je meedenken en je mening geven over de inhoud van de cao GEO.
 
Vernieuwen en veranderen doen wij samen. Dialoog, flexibiliteit en wederkerigheid staan hierbij centraal. Wij hebben inzicht in en begrip voor elkaars ideeën, doelen en drijfveren.

naar boven

Ondertekening
De cao GEO is afgesloten door de volgende partijen:

- de Werkgeversvereniging WENB, sector GEO
- de vakbond FNV
- de vakbond CNV Publieke Diensten onderdeel van CNV Connectief Utrecht

Looptijd 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Rechten die voortvloeien uit bepalingen van eerdere collectieve arbeidsovereenkomsten komen met de inwerkingtreding van deze cao te vervallen. In plaats daarvan gelden de rechten die voortvloeien uit de bepalingen van deze cao. De huidige cao heeft, voor zover deze mindere aanspraken geeft, voorrang op de voorgaande collectieve arbeidsovereenkomst(en). Individuele aanspraken die niet uit een eerdere cao voortvloeien blijven van kracht.

naar boven