Wij delen kennis en ervaringen

Project Cao Doe-tank

Op deze pagina leest u alles over het project Cao Doe-tank. De cao-partijen voor de sector waterbedrijven - de werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb), Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak - slaan de handen ineen.

Zij gaan onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties, zodat werknemers en werkgevers in de sector (nog) plezieriger, efficiënter en klantgerichter kunnen werken. Hiervoor starten zij de Cao-Doetank Doet!

De proeftuinen bieden een kans om te onderzoeken hoe het werk nog beter en plezieriger kan. De resultaten uit de proeftuinen worden door sociale partners meegenomen in het overleg voor de nieuwe cao. Dit is dus de kans om invloed uit te oefenen op de cao waterbedrijven!

Proeftuinen
Er wordt flink geëxperimenteerd in de verschillende proeftuinen. Bij PWN wordt geëxperimenteerd met tijdsonafhankelijk werken, bij Vitens met een mobiliteitsbudget. Bij Het Waterlaboratorium worden interne stages op de kaart gezet, bij Waterbedrijf Groningen heeft men een vacaturebank opgezet voor tijdelijke projecten. Bij Dunea wordt de inzet van het employabilitybudget gestimuleerd, bij KWR wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderd.