Wij delen kennis en ervaringen

Actualiteitendag Pensioen

Wij staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Tijdens deze themadag zullen een aantal sprekers die nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in pensioenland hun visie op de toekomst geven. Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor werkgevers en hun medewerkers?

De afgelopen economische crisis heeft de zwakke plekken in het Nederlandse pensioenstelsel pijnlijk duidelijk gemaakt. Dalende rendementen en stijgende verplichtingen als gevolg van de lage rekenrente brachten de Nederlandse pensioenfondsen in de financiële problemen. Kortingen van pensioenrechten en uitstel van indexaties waren hiervan het directe gevolg. Daarnaast hebben zaken zoals veranderingen in loopbaanpatronen en de nog steeds uitbreidende levensverwachting van mensen ook hun weerslag op de pensioenregelingen. 

Een grondige herziening van het pensioenstelsel is daarom noodzakelijk. Deze wijzigingen zullen ongetwijfeld een grote impact hebben voor medewerkers. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om te weten wat er op hen afkomt en hoe zij met deze ontwikkelingen kunnen omgaan.

De sprekers
Op de themadag zullen Gerard Riemen (directeur Pensioenfederatie), Alwin Oerlemans (Hoofd Pensioenstrategie bij APG) en Leonne Jansen (pensioendeskundige FNV) hun visie toelichten. Gerard Riemen kent als hoofd van de grootste pensioenkoepel in Nederland de uitdagingen waar de Nederlandse pensioenfondsen voor staan. Alwin Oelemans is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling van één van de grootste pensioenuitvoerders in de wereld. Leonne Jansen is als vertegenwoordiger van de grootste vakbond in Nederland intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het SER-advies dat bepalend is voor de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

De sprekers zullen in de ochtend ieder vanuit hun eigen expertise de veranderingen in het pensioenstelsel belichten en hun visie op de toekomst geven.

Het programma
De dag is verdeeld in twee gedeelten. In het ochtendprogramma gaan we in op de op de ontwikkelingen m.b.t. het pensioenstelsel. Het middagprogramma heeft een praktische insteek en biedt ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Daar gaan we in op de ontwikkelingen van de pensioenregeling en de praktische uitvoering ervan.

09.30 Ontvangst

10.00 Opening

10.15 – 10.45 gastspreker Gerard Riemen, algemeen directeur bij Pensioenfederatie

Presentatie: 'Invloed van de veranderende wereld op pensioeninhoud en instituties'

In Gerards presentatie staat centraal hoe de veranderende wereld ons dwingt om tot veranderingen te komen; zowel als het gaat om de inhoud van pensioenregelingen, als om de manier waarop de verschillende instituties in de toekomst zullen opereren.

Gerard Riemen studeerde sociale zekerheidswetenschap en economie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1990 werkte hij in verschillende functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf 2008 werd hij directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en sinds 2010 is hij algemeen directeur van de Pensioenfederatie.

11.00 – 11.30 gastspreker Alwin Oerlemans, Hoofd Pensioenstrategie bij APG

Presentatie: 'Langer leven, langer werken en goed met pensioen'

Dankzij een steeds hogere levensverwachting gaan we later met pensioen. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op een gezonde manier langer door te werken. Langer leven biedt een uitdaging om werknemers fysiek en mentaal fit te laten blijven.

Financieel fit blijven en pensioen kunnen niet los worden gezien van duurzaam inzetbaar blijven en het onderhouden van de arbeidsmarktwaarde. Werkgevers en werknemers worden uitgedaagd om arrangementen te bedenken, zodat werkgevers kunnen beschikken over betrokken productieve werknemers, die grip hebben op hun werkzaamheden en financiën.

Alwin Oerlemans werkt sinds 2006 voor APG, waar hij zich richt op innovatie, business development en strategie. Daarvoor werkte hij voor NIBC, de Thesaurie van het Ministerie van Financiën en de Universiteit van Maastricht. Hij maakt deel uit van de editorial board van Netspar, de redactieraad van Pensioen, Bestuur en Management en Het Verzekerings-Archief. Hij is werknemersvoorzitter van het Personeelspensioenfonds APG.

11.45 - 12.15 gastspreker Leonne Jansen, pensioenbestuurder bij FNV

Presentatie: 'Pensioenveranderingen in een onstuimige wereld'

Pensioen is een hot topic. De kranten staan vol met meningen van diverse deskundigen, wetenschappers, politici en anderen over de toekomst van pensioen. Pensioen is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde en de sociale partners zijn hiervoor verantwoordelijk. Onder het motto 'Vertrouwen in pensioen: samen delen, een sterke keuze' geeft Leonne de visie van FNV op de toekomst van pensioenen.

Leonne Jansen studeerde bedrijfskunde en specialiseerde zich daarna in het vakgebied pensioen. Sinds 1999 is zij bestuurslid in verschillende bedrijfstakpensioenfondsen. Namens de werknemers is zij voorzitter van het Pensioenfonds Zoetwaren. Namens FNV is zij lid van de Werkgroep Pensioen van de 'Stichting van de Arbeid' en lid van het 'Sustainable Pensions Investment Lab' (SPIL). Leonne is sinds 2006 pensioenbestuurder bij FNV en was intensief betrokken bij de totstandkoming van het SER-advies dat bepalend is voor de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

12.30 – 13.30 lunch

13.30 – 16.00 middagprogramma door Emiel de Vos en Arjan Annema, relatiemanagers ABP

Emiel de Vos en Arjan Annema van ABP nemen u mee, nog dieper de pensioenmaterie in. Het middagprogramma heeft een praktische insteek: we gaan in op de wijzigingen per 1 januari 2018 en de uitvoering van de pensioenregeling.

Presentatie: Ontwikkelingen pensioenregeling ABP en communicatie

  • de gevolgen van het Pensioenakkoord: wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2018
  • een e-learning voor werkgevers
  • de mogelijkheden voor inzet van de 'ABP Pop-up Store' voor de communicatie met uw medewerkers
  • de 'Persoonlijke Pensioenpot': bespreking van de resultaten van de uitgevoerde pilot en de verdere uitrol van deze faciliteit voor de medewerkers in 2018

16.00 afsluiting en borrel

Doelgroepen
De bijeenkomst is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij de formulering en uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit zijn onder meer directeuren, HR-managers en medewerkers salarisadministratie, maar ook lijnmanagers of OR-leden zijn welkom.

Locatie en aanmelding
De bijeenkomst vindt plaats bij het bureau van de WENB. Het adres vindt u hieronder.

Maakt u voor aanmelding voor deze themadag gebruik van onderstaand mailformulier.

Datum en tijdstip:
2017-11-21T10:00:00 2017-11-21T17:00:00
Locatie:
Bureau WENB/WWb, Arnhem
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42, zaal 0.70 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-07-15T09:00:00 2017-11-19T23:55:00