Wij delen kennis en ervaringen

Actualiteitendag Pensioenen

Wij staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Tijdens deze themadag zullen een aantal sprekers die nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in pensioenland hun visie op de toekomst geven. Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor werkgevers en hun medewerkers?

De afgelopen economische crisis heeft de zwakke plekken in het Nederlandse pensioenstelsel pijnlijk duidelijk gemaakt. Dalende rendementen en stijgende verplichtingen als gevolg van de lage rekenrente brachten de Nederlandse pensioenfondsen in de financiële problemen. Kortingen van pensioenrechten en uitstel van indexaties waren hiervan het directe gevolg. Daarnaast hebben zaken zoals veranderingen in loopbaanpatronen en de nog steeds uitbreidende levensverwachting van mensen ook hun weerslag op de pensioenregelingen. 

Een grondige herziening van het pensioenstelsel is daarom noodzakelijk. Deze wijzigingen zullen ongetwijfeld een grote impact hebben voor medewerkers. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om te weten wat er op hen afkomt en hoe zij met deze ontwikkelingen kunnen omgaan.

De sprekers
Op de themadag zullen Gerard Riemen (directeur Pensioenfederatie), Alwin Oerlemans (Chief Strategy Officer bij APG) en Leonne Jansen (pensioendeskundige FNV) hun visie toelichten. Gerard Riemen kent als hoofd van de grootste pensioenkoepel in Nederland de uitdagingen waar de Nederlandse pensioenfondsen voor staan. Alwin Oelemans is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling van één van de grootste pensioenuitvoerders in de wereld. Leonne Jansen is als vertegenwoordiger van de grootste vakbond in Nederland intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het SER-advies dat bepalend is voor de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

De sprekers zullen in de ochtend ieder vanuit hun eigen expertise de veranderingen in het pensioenstelsel belichten en hun visie op de toekomst geven. In de middag zullen tijdens een aantal workshops een aantal praktische pensioenthema’s nader worden belicht. Deze workshops geven bedrijven praktische handvatten om zelf met het onderwerp pensioen aan de slag te gaan.

• scan financiële situatie medewerker
• wijzigingen pensioenregeling ABP a.g.v. Pensioenakkoord en Belastingplan
• best practices communicatie pensioen

Doelgroepen
De bijeenkomst is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij de formulering en uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit zijn onder meer directeuren, HR-managers en medewerkers salarisadministratie, maar ook lijnmanagers of OR-leden zijn welkom.

Locatie en aanmelding
De bijeenkomst vindt plaats bij het bureau van de WENB. Het adres is Arnhemseweg 310, gebouw B-42 in Arnhem.

Maakt u voor aanmelding voor deze themadag gebruik van onderstaand mailformulier.

Datum en tijdstip:
2017-11-21T10:00:00 2017-11-21T17:00:00
Locatie:
Bureau WENB/WWb, Arnhem
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42, zaal 0.70 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-07-15T09:00:00 2017-11-20T16:00:00