Wij delen kennis en ervaringen

Themamiddag 'Naar een optimale arbeidsrelatie'

Op 16 januari 2018 organiseert de WENB samen met Effectory en EBC een themamiddag over het optimaliseren van de arbeidsrelatie. Balans in de arbeidsrelatie en innovatie van arbeidsverhoudingen vormen dit jaar het centrale thema bij onze vereniging. Tijdens deze bijeenkomst komen aan bod: zelfsturende teams, medewerkersonderzoek en financieel inzicht voor de medewerker.

wenb 3

Het "optimaliseren van de arbeidsrelatie" behandelen we vanuit drie invalshoeken:

  • Werk anders organiseren: zelfsturende teams;
  • Meten is weten: medewerkersonderzoek;
  • Het faciliteren van eigen regie: aanbieden van een financiële scan en
    gesprek hierover aan medewerkers.

Doelgroepen

Deze middag is bedoeld voor HR-medewerkers en managers die binnen de aangesloten bedrijven bezig zijn met deze thema’s.

Heeft u vragen over de thema's, dan kunt u deze voor de bijeenkomst mailen aan ons secretariaat.

Het programma

12.30 - 13.00 uur: inloop met lunch

13.00 - 14.30 uur: 'zelfsturende teams en medewerkersonderzoek'

Effectory werkt zelf met zelfsturende teams, maar begeleidt ook bedrijven die daarmee werken. Wat werkt wel en wat werkt niet?

Een WENB-lid vertelt over hun ervaring met de medewerkersonderzoeken van Effectory. Samen met de leden is onderzocht of er behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Op basis hiervan sluit de WENB een mantelovereenkomst af met Effectory voor medewerkersonderzoeken. Dit aanbod wordt tijdens de bijeenkomst toegelicht.

14.30 - 14.45 uur: pauze

14.45 - 16.15 uur: 'stimuleren van financieel inzicht bij medewerkers'

Bij Alliander, Enexis en NUON heeft een pilot plaatsgevonden: verschillende groepen medewerkers kregen een financiële scan en een gesprek aangeboden. Bijvoorbeeld in het kader van vertrek, bij vragen rond deeltijdwerken, pensioen of op basis van vrijwillige inschrijving. De deelnemende bedrijven geven aan wat zij van de pilot vonden en delen hun ervaringen met dit instrument.

De resultaten van de pilot worden vervolgens door het onderzoeksbureau gepresenteerd. Welke groepen gaan actief aan de slag na een dergelijke scan en wat heb je aan zo’n scan? Met aanbieder EBC heeft de WENB een mantelcontract afgesloten, om haar leden deze scans te kunnen aanbieden voor hun werknemers. Dit aanbod wordt gepresenteerd aan de leden.

16.15 – 17.00 uur: netwerkborrel

17.00 uur: einde bijeenkomst

Datum en tijdstip:
2018-01-16T12:30:00 2018-01-16T17:00:00
Locatie:
Bureau WENB/WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-12-20T11:30:00 2018-01-15T12:00:00