Wij delen kennis en ervaringen

Actualiteitenbijeenkomst 'Het regeerakkoord en wijzigingen wetgeving'

Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst wordt ingegaan op de plannen in het regeerakkoord en de mogelijke gevolgen voor werkgevers. Wouter Brookman (Economische Zaken VNO-NCW) en Jolanda Krijgsman (advocaat arbeidsrecht bij Nysingh) nemen u hierin mee. Tenslotte zal Rolf Blankemeijer (WENB/WWb) u bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond het thema pensioen.

Op 10 oktober jl. werd het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd, waarin enkele belangrijke problemen voor werkgevers worden aangepakt in de huidige wetgeving:

 • Het ontslagrecht wordt aangepast door een cumulatie van ontslaggronden toe te staan;
 • de DBA wordt vervangen;
 • de keten van tijdelijke contracten wordt weer drie jaar;
 • de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers wordt beperkt tot één jaar;
 • er komt een vereenvoudiging van de re-integratieverplichtingen;
 • aandacht voor techniekonderwijs, waarvoor 100 miljoen euro beschikbaar komt;
 • extra bevallings- en ouderschapsverlof;
 • de transitievergoeding wordt vanaf dag één berekend, maar wel met meer mogelijkheden voor verrekenen van opleidingsinspanningen;
 • op het flex-dossier neemt het kabinet maatregelen om flex meer te beschermen c.q. duurder te maken.


PROGRAMMA

12.30 uur: inloop en lunch

13.00 uur: aanvang programma

Inleiding door Reinier Rutjens (WENB/WWb)

 • Ontwikkelingen binnen de verenigingen

Bijdrage Wouter Brookman (VNO-NCW)

 • Het regeerakkoord vanuit fiscaal perspectief bezien
 • Welke gevolgen kan het regeerakkoord hebben voor werkgevers?

Bijdrage Jolanda Krijgsman (Nysingh)

 • Het regeerakkoord bezien vanuit het arbeidsrecht
 • Welke gevolgen kan het regeerakkoord hebben voor werkgevers?
 • Wijzigingen per 1 januari 2018

Bijdrage Rolf Blankemeijer (WENB/WWb)

 • Actualiteiten 
 • Wijzigingen pensioen per 1 januari 2018

16.30 uur: afsluiting programma en netwerkborrel

17.00 uur: einde bijeenkomst

Datum en tijdstip:
2017-12-07T12:30:00 2017-12-07T17:00:00
Locatie:
Bureau WENB/WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42, zaal 0.70 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-11-08T17:00:00 2017-12-06T12:00:00